REKLAMA

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: wyniki finansowe

2021-04-16 00:01
publikacja
2021-04-16 00:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
SF_MSSF_31_12_2020_Platynowe_Inwestycje.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Platynowe_Inwestycje_sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
stanowisko_zarzadu_w_sprawie_odstapienia_od_opinii_bieglego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_odmowa_wydania_opinii_JSF_JZP_Platynowe_Inwestycje_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20210412_Platynowe_Inwestycje_SE_informacja_zarzadu_firma_audytorska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20210412_Platynowe_Inwestycje_SE_oswiadczenie_lad_korporacyjny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20210412_Platynowe_Inwestycje_SE_oswiadczenie_rady_nadzorczej_ws_wyboru_....pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_SF_i_SzD.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
stanowisko_rady_nadzorczej_dot_stanowiska_zarzadu_o_odsapieniu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 0,00 1 728,00 0,00 402,00
II. Koszt własny sprzedaży 0,00 1 012,00 0,00 235,00
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -201,00 354,00 -45,00 82,00
IV. Zysk (strata) brutto -202,00 354,00 -45,00 82,00
V. Zysk (strata) netto -204,00 356,00 -46,00 83,00
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 8 298 361,00 11 310 520,00 8 298 361,00 11 310 520,00
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,02 0,03 0,00 0,00
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -190,00 1 291,00 -42,00 300,00
IX. IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00
X. X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 119,00 -1 216,00 27,00 -283,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF MSSF 31 12 2020 Platynowe Inwestycje.pdfSF MSSF 31 12 2020 Platynowe Inwestycje.pdf Sprawozdanie Finansowe
Platynowe_Inwestycje_sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdfPlatynowe_Inwestycje_sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf Sprawozdanie z działalności
stanowisko zarządu w sprawie odstąpienia od opinii biegłego.pdfstanowisko zarządu w sprawie odstąpienia od opinii biegłego.pdf Stanowisko Zarządu
SzB_odmowa wydania opinii_JSF_JZP_Platynowe Inwestycje FINAL.pdfSzB_odmowa wydania opinii_JSF_JZP_Platynowe Inwestycje FINAL.pdf Odmowa wydania opinii
20210412_Platynowe_Inwestycje_SE_informacja_zarzadu_firma_audytorska.pdf20210412_Platynowe_Inwestycje_SE_informacja_zarzadu_firma_audytorska.pdf Informacja o wyborze audytora
20210412_Platynowe_Inwestycje_SE_oswiadczenie_lad_korporacyjny.pdf20210412_Platynowe_Inwestycje_SE_oswiadczenie_lad_korporacyjny.pdf Oświadczenie o stosowaniu Ładu korporacyjnego
20210412_Platynowe_Inwestycje_SE_oswiadczenie_rady_nadzorczej_ws_wyboru_....pdf20210412_Platynowe_Inwestycje_SE_oswiadczenie_rady_nadzorczej_ws_wyboru_....pdf Oświadczenie RN w sprawie wybory PIW dotyczące Komitetu Audytu RN
Ocena Rady Nadzorczej SF i SzD.pdfOcena Rady Nadzorczej SF i SzD.pdf Ocena RN w sprawie stanowiska Zarządu
stanowisko rady nadzorczej dot stanowiska zarzadu o odsąpieniu.pdfstanowisko rady nadzorczej dot stanowiska zarzadu o odsąpieniu.pdf stanowisko rady nadzorczej dot stanowiska zarzadu o odsąpieniu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki