REKLAMA
KONFLIKT ROSJA-UKRAINA

PKO BP ma wyłączność negocjacyjną na Raiffeisen-Leasing, może nie wypłacić dywidendy

2016-09-21 18:45
publikacja
2016-09-21 18:45

PKO BP złożył wiążącą ofertę na zakup od Raiffeisen Bank International AG 100 proc. akcji Raiffeisen-Leasing Polska i uzyskał wyłączność negocjacyjną. Alior Bank złożył ofertę nabycia od Raiffeisen Bank International wydzielonej podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska i rozpoczął okres wyłącznych negocjacji w sprawie przeprowadzenia transakcji.

fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / / Bankier.pl

Podpisanie przez PKO BP umów ws. przejęcia Raiffeisen-Leasing Polska oznaczałoby brak spełnienia warunków dywidendy - podał bank w komunikacie.

"Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego informuje, że w wyniku złożenia przez bank tzw. wiążącej oferty nabycia akcji stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego spółki Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL) od Raiffeisen Bank International AG, PKO Bank Polski rozpoczął negocjacje z RBI dotyczące nabycia przez bank (bezpośrednio lub pośrednio) 100 proc. akcji w RLPL zawierając w dniu 21 września 2016 r. z RBI porozumienie o prowadzeniu negocjacji na zasadzie wyłączności" - napisano w komunikacie.

"Jednocześnie PKO Bank Polski informuje, że zawarcie prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej transakcji oznaczałoby brak Spełnienia Warunków Dywidendy (zgodnie z definicją zawartą w uchwale nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego osiągniętego w 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych(...)" - dodano.

ZWZ PKO BP 30 czerwca zdecydowało o warunkowym przeznaczeniu na dywidendę 1,25 mld zł, czyli 1 zł na akcję. W przypadku spełnienia warunków dywidendy dniem dywidendy miał być 30 września, a terminem jej wypłaty 20 grudnia 2016 r.

Akcjonariusze wówczas zdecydowali o podziale łącznie 3,82 mld zł, z czego 2,57 mld zł pochodziło z zysku za 2015 rok, a 1,25 mld zł z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Na dywidendę dla akcjonariuszy trafić miało 1,25 mld zł, a na kapitał zapasowy kwota 2,5 mld zł. Taki podział zysku będzie zrealizowany pod warunkiem, że do 8 grudnia 2016 roku spełnią się łącznie następujące warunki:

- bank nie przejmie kontroli nad bankiem lub innym podmiotem sektora finansowego przez bezpośrednie lub pośrednie nabycie pakietu akcji ani nie nabędzie uprawnienia i nie zaciągnie obowiązku takiego przejęcia kontroli;

- nie nastąpią zmiany regulacyjne lub zmiany zaleceń nadzorczych wpływające na wymogi w zakresie funduszy własnych Banku, które - według poziomu wskaźników adekwatności kapitałowej ujętych w sprawozdaniu finansowym Banku za 3. kwartał 2016 r. - spowodowałyby brak możliwości wypłaty dywidendy w zgodzie z wymaganiami regulacyjnymi i zaleceniami nadzorczymi.

Jeśli warunki te nie zostaną spełnione dywidenda nie będzie wypłacona i na kapitał zapasowy trafi 3,75 mld zł. Zarząd banku zobowiązany jest do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia spełnienia warunków dywidendy najpóźniej 9 grudnia 2016 r.

Alior Bank ma wyłączność negocjacyjną na działalność bankową

Alior Bank złożył ofertę nabycia od Raiffeisen Bank International wydzielonej podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska (RBPL) i rozpoczął okres wyłącznych negocjacji w sprawie przeprowadzenia transakcji - podał Alior Bank w komunikacie.

"Zarząd banku zwraca uwagę, iż rozpoczęcie opisanych wyżej negocjacji z RBI nie oznacza, iż transakcja nabycia podstawowej działalności RBPL dojdzie do skutku" - napisano w komunikacie.

Po trzech kwadransach czwartkowej sesji akcje Alior Banku przeceniano o 4,3%, do 47,47 zł. Kurs PKO BP pozostawał stabilny na poziomie 26,89 zł.

(PAP)

gsu/ jtt/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (25)

dodaj komentarz
~ek
C.d. dobrych standardów .
Po podpisaniu w styczniu aneksu pozwalającego spłacać kredyt w walucie kredytu.
Ponieważ w ustawowym terminie nie otrzymałam odpowiedzi na zapytanie z dnia 01-09-2010. Zwracam się z ponowną prośbą, o wyjaśnienie w jaki sposób obliczane jest zabezpieczenie kredytu. Dotyczy to szczególnie
C.d. dobrych standardów .
Po podpisaniu w styczniu aneksu pozwalającego spłacać kredyt w walucie kredytu.
Ponieważ w ustawowym terminie nie otrzymałam odpowiedzi na zapytanie z dnia 01-09-2010. Zwracam się z ponowną prośbą, o wyjaśnienie w jaki sposób obliczane jest zabezpieczenie kredytu. Dotyczy to szczególnie depozytu w walucie kredytu.

Dzień dobry,
depozyt zabezpieczający obliczany jest po kursie kupna wg tabeli dostęnej na stronie
http://www.raiffeisen.pl/kursy-walut-produktow-hipotecznych.
CHF kupione ze spreadem,przeliczane na PLN ze spreadem i ponownie na CHF ze spreadem.
~bbk2
..................Oba te sondaże zostały wykonane w tym samym czasie. Na początek dla pierwszego wrażenia podano gorszy wynik choć mógł on być także zmanipulowany podobnie jak sondaże przedwyborcze w 2015 roku kiedy wszędzie miała przewagę PO.... Polacy !!! Żyjemy w kraju niew () lników i post () loni () lnym, po ..................Oba te sondaże zostały wykonane w tym samym czasie. Na początek dla pierwszego wrażenia podano gorszy wynik choć mógł on być także zmanipulowany podobnie jak sondaże przedwyborcze w 2015 roku kiedy wszędzie miała przewagę PO.... Polacy !!! Żyjemy w kraju niew () lników i post () loni () lnym, po byłym s () wie kkim reżimie.... Jesteśmy eksploatowani nadal jak niew () lnicy a Europa Zachodnia która przez ostatnie 27 lat po 89 roku a również do 89 roku założyła że będziemy rynkiem zbytu dla nadwyżek ich towarów dzisiaj zaczyna wycofywać się ze wspólnego rynku ... Patrz: Brexit.... Polska dzisiaj znowu pozostała sama na placu boju....Znowu musimy miarkować relacje z Niemcami z któtymi mamy uzależniającą wymianę handlową i Zachodem spoglądając jednocześnie w kierunku Chin... Chiny choć zapowiedziały budowę Jedwabnego Szlaku i wchodzą tym samym jednocześnie w konflikt z USA.... Choć dzisiaj jesteśmy wolnym krajem na arenie międzynarodowej i podejmujemy własne niezależne decyzje to znowu stajemy się narażeni na niebezpieczeństwa w przypadku rozpadu EU i N-O, wygranej Trumpa w USA, spowolnienia ekspansji Chin, wzmocnienie Rosji po zdjęciu sankcji i wzroście surowców, braku integracji i różnych interesów wśród Państwa Międzymorza ABC i grupy V4 , osłabieniu Ukrainy i Białorusi, niechęci Niemiec do Polski ze względu na konkurencję w biznesie i handlu , realizacji Brexitu, kryzysu demograficznego w PL i imigracyjnego z Afryki, rozpadu strefy Euro, osłabnięcia gospodarczego Niemiec, zbyt dużych obciążeń budżetowych dla naszego państwa, i wreszcie powrót do władzy w PL nomenklatury i post k () mun * & stycznego świata karierowiczów i prywaty.... którzy czekają tylko na powrót na swoje konfitury.... Polacy!!! Dzisiaj walka rozpoczyna się już realnie o przyszłość naszego Państwa.... 70 % społeczeństwa jest tak zindoktrynowana poprzednim czasem 50 lat II WŚ i P e E r E l oraz 27 post k (0 lonialnego bytu że dzisiaj nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić że Polska jest w stanie zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo militarne na najbliższe co najmniej 100 lat, granica Rosji po odbiciu Ukrainy Białorusi i referendum separatystycznym w Kaliningradzie w chwili upadku władzy Puciona , będzie kiedyś najbliżej Polski w odległości jakieś 600 km w rejonie Smoleńska...
~bk2b
Jesteśmy poddawani gigantycznemu praniu m () zgów przez zachodni k () pitał posiadający w POlsce udziały ... Wczoraj czy dwa dni temu podano sondaż partii politycznych.... Na czołowej stronie pogrubionymi literami brzmiał napis "duży spadek poparcia dla PIS" . Dzisiaj mamy tylko lakoniczną informację gdzieś Jesteśmy poddawani gigantycznemu praniu m () zgów przez zachodni k () pitał posiadający w POlsce udziały ... Wczoraj czy dwa dni temu podano sondaż partii politycznych.... Na czołowej stronie pogrubionymi literami brzmiał napis "duży spadek poparcia dla PIS" . Dzisiaj mamy tylko lakoniczną informację gdzieś wśród innych nieistotnych newsów " Nowy sondaż poparcia prezydenta" .... Oba te sondaże zostały wykonane w tym samym czasie. Na początek dla pierwszego wrażenia podano gorszy wynik choć mógł on być także zmanipulowany podobnie jak sondaże przedwyborcze w 2015 roku kiedy wszędzie miała przewagę PO.... Polacy !!! Żyjemy w kraju niewolników i post () lonialnym po byłym s () wieckim reżimie.... Jesteśmy eksploatowani nadal jak niewolnicy a Europa Zachodnia które przez ostatnie 27 lat po 89 roku a również do 89 roku założyła że będziemy rynkiem zbytu dla nadwyżek ich towarów dzisiaj zaczyna wycofywać się ze wspólnego rynku ... Patrz: Brexit.... Polska dzisiaj znowu pozostała sama na placu boju....Znowu musimy miarkować relacje z Niemcami i Zachodem spoglądając jednocześnie w kierunku Chin... Chiny choć zapowiedziały budowę Jedwabnego Szlaku to wchodzą jednocześnie w ten sposób w konflikt z USA.... Choć dzisiaj jesteśmy wolnym krajem i na arenie międzynarodowej podejmujemy własne niezależne decyzje to znowu stajemy się narażeni na niebezpieczeństwa w przypadku rozpadu EU i N-O, Wygranej Trumpa w USA, spowolnienie ekspansji Chin, wzmocnienie Rosji po zdjęciu sankcji i wzroście surowców, braku integracji i różnych interesów wśród Państwa Międzymorza ABC, osłabieniu Ukrainy i Białorusi, niechęci Niemiec do Polski , realizacji Brexitu, kryzysu demograficznego, imigracyjnego z Afryki, rozpadu strefy Euro, osłabnięcia gospodarczego Niemiec, zbyt dużych obciążeń budżetowych dla naszego państwa, i wreszcie powrót do władzy w PL nomenklatury i post k () mun * & stycznego świata karierowiczów i prywaty....
~Waldemar
Poprzednio Jagiełło (ten co sobie podwyższył pensję za PO 100 razy !) umoczył kupując Nordeę no to teraz pewnie też ratujemy śmiedzącego trupa. Szkopy się cieszą z frajerów którym upchnęli gówn.o. :)
~Polo
Austriacy, Waldemarze wielce rozgarniety.
~pytanie odpowiada ~Polo
Co za różnica?
~ek

Czy przejmą również austriackie standardy?
Co trzeba zrobić, żeby obniżyć zabezpieczenie kredytu,a potem straszyć ,że bank zaspokoi swoje roszczenia poprzez zbycie jednostek ,które sa zabezpieczeniem kredytu.
Trzeba popełnić błąd,a potem przygotować takie ,,porozumienie"
Raiffeisen Bank Polska z siedzibą

Czy przejmą również austriackie standardy?
Co trzeba zrobić, żeby obniżyć zabezpieczenie kredytu,a potem straszyć ,że bank zaspokoi swoje roszczenia poprzez zbycie jednostek ,które sa zabezpieczeniem kredytu.
Trzeba popełnić błąd,a potem przygotować takie ,,porozumienie"
Raiffeisen Bank Polska z siedzibą w Warszawie.......zwanym dalej Bankiem,a ... .....zwaną dalej
Klientem
Przedmiotem porozumienia jest rozliczenie z tytułu konwersji jednostek uczestnictwa...............dokonane 07.06.2010r.,a wynikające z realizacji zlecenia podpisanego przez klienta.
Bank przekaże na rachunek Klienta w Raiffeisen Bank Polska.............. w terminie 7 dni od dnia podpisania Porozumienia,ale nie później niż ( puste miejsce)kwotę 55.053,47
Kwota w wysokości wskazanej w pkt 1 stanowi ostateczne rozliczenie z tytułu konwersji jednostek dokonanego w dniu 07.06.2010 r.
Klient oświadcza,że zapłata przez Bank na rzecz klienta w wysokości i na zasadach określonych w paragrafie nimniejszego Porozumienia,stanowi zaspokojenie wszelkich dotychczasowych roszczeń Klienta wobec banku z tytułu Umowy Pożyczki o numerze
CRD/24274/08 z dnia 25.04.2008 r. wraz z późniejszymi zmianami.
Klient oświadcza, że zrzeka się wszelkich dalszych roszczeń wobec Banku z tytułu rozliczenia
konwersji jednostek........z dnia 07.06.2010 r.
TERAZ NAJCIEKAWSZE
Obie strony zgodnie oświadczają, iż nie roszczą do siebie jakichkolwiek INNYCH pretensji wynikających z tytułu zawarcia i dotychczasowego wykonania Umowy Pożyczki nr. CRD/24274/2008 r
Sprawa w sądzie ,pracownik banku nagle popełnia ,,niezamierzony błąd " i otrzymuję właśnie to ,,porozumienie" do podpisania.

~marco
Tylko nikt nie sięgnie po śmierdzące jajo - portfel pseudokredytów frankowych. Nikt tego nie chce kupić. Prawdopodobny scenariusz - wydzieli się spółkę z toksycznymi aktywami, a potem ją zbankrutuje. Kto za to zapłaci? Podatnik. Bo rządzący ulegli lobby bankowemu - ZBP+NBP+KNF.
~ek
Alior złapie prawdziwą fuchę- kredyty frankopodobne i prawdopodobnie procesy.
Mam nadzieję,że nie zniszczą historii klientów tego fatalnego banku.
~aaaaaaaa
Alior nie przejmie portfela kredytów chf..

Powiązane: Repolonizacja banków

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki