PIT przez internet - jak wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego?

Nie wszyscy podatnicy wiedzą, że istnieje kilka metod wysyłki PIT przez internet. W rozliczeniu 2017 r. warto rozważyć każdą z tych metod tym bardziej, że upraszczają one znacznie proces wypełniania deklaracji podatkowych.

Coraz częściej Polacy decydują się na rozliczenie podatków dochodowych przez internet. W trakcie rozliczeń PIT za 2016 do urzędów skarbowych trafiło 9 670 215 deklaracji elektronicznych, a liczba elektronicznych zeznań przekroczyła 50 proc. wszystkich złożonych zeznań.

(fot. moodboard / YAY Foto)

Elektroniczna wysyłka deklaracji PIT możliwa jest w kilku formach:

 • najbardziej tradycyjnej, w której, korzystając z odpowiedniego oprogramowania – pliku aktywnego, podatnik samodzielnie wypełnia poszczególne pola deklaracji, a następnie wysyła ją elektronicznie; jedną z możliwości jest korzystanie z aktywnych formularzy udostępnianych przez Ministerstwo Finansów,
 • poprzez aplikację, która pomaga wybrać prawidłową deklarację podatkową oraz wypełnić właściwy formularz podatkowy bez prowadzenia samodzielnych obliczeń,
 • poprzez skorzystanie z funkcjonalności PIT-PFR, przygotowującej wzór deklaracji podatkowej wyłącznie na podstawie danych posiadanych od płatników podatku (PFR PIT-37 sporządzany jest na podstawie informacji z PIT-11, PIT-8C i PIT-R, PIT-40A/11A za 2016 r., a PIT-38 na podstawie informacji PIT-8C);
 • poprzez skorzystanie z funkcjonalności PIT-WZ, czyli wstępnie przygotowanego zeznania podatkowego.

Oprócz tych form podatnik nadal może przygotować deklarację podatkową elektronicznie (z wykorzystaniem aktywnego druku lub programu do rozliczeń podatkowych), a następnie wydrukować ją i podpisaną zanieść do urzędu skarbowego lub wysłać – najlepiej listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

E-deklaracje, czyli aktywne druki rozliczeń podatkowych

Stanowią one podstawową formę pomocy podatnikowi – wybierając aktywny formularz, otrzymuje on druk w postaci PDF lub w innej edytowalnej formie, który wypełnia właściwymi danymi, w tym kwotami przychodów, kosztów, ulg itp. Aktywny druk opracowywany jest z reguły w ten sposób, że podatnik samodzielnie musi znać zasady podatkowe i prawidłowo wpisywać kwoty w poszczególne pola. Nie jest zatem metodą ułatwiającą poprawne rozliczenie. Umożliwia jednak sprawniejsze wprowadzanie danych i wysyłkę elektroniczną deklaracji podatkowych PIT.

Jedną z możliwych opcji jest korzystanie z systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów udostępnianych w aplikacji e-Deklaracje Desktop (aplikacja do pobrania na własny komputer) lub w formie:

 • formularzy interaktywnych - do pobrania i wypełnienia jako pliki w formacie PDF,
 • formularzy online dostępnych w postaci przystępnego kreatora ułatwiającego wypełnienie i złożenie deklaracji.

Aplikacje do rozliczeń PIT przez internet

Programy do rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych umożliwiają użytkownikowi wprowadzenie kwot z posiadanych przez niego informacji podatkowych, ksiąg i dowodów potwierdzających przychody, koszty czy ulgi we właściwe pozycje deklaracji. Pozwalają również obliczyć podatek należny w danym roku, dbając przy tym o skorzystanie w deklaracji z limitów, odliczeń i zasad wynikających w obowiązujących w danym roku przepisach prawa podatkowego.

Podatnicy mają do dyspozycji szereg programów pozwalających sprawnie rozliczyć podatek za 2017 r.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe - PIT-PFR

Usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR to udostępniona na przygotowanym koncie podatnika propozycja rozliczenia rocznego. Ministerstwo Finansów przygotowuje w ten sposób wyłącznie PIT-37 i PIT-38. W tym zakresie wstępna wersja:

 • deklaracji PIT-37- przygotowywana jest na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A,
 • deklaracji PIT-38 – udostępniana jest w profilu podatnika na podstawie informacji PIT-8C.

Jeżeli dane są kompletne, to po zalogowaniu i sprawdzeniu własnej deklaracji podatnik może wysłać ją lub pobrać gotową do wysyłki. Może także uzupełnić zeznanie o ulgi podatkowe, odliczenia oraz kwotę 1 proc. dla wskazanej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego. Możliwe jest również rozliczenie zeznania PIT-37 przygotowanego w PIT-PFR łącznie z małżonkiem lub jako samotny rodzic. Nie ma możliwości uzupełnienia jej o dodatkowe źródła przychodów lub wykorzystania danych do przygotowania innej deklaracji PIT.

Wniosek o przygotowanie zeznania za podatnika - PIT-WZ

Na podstawie wniosku PIT-WZ, od 15 marca 2018 r. podatnik otrzyma dostęp do przygotowanej wstępnie deklaracji podatkowej. Niezależnie od tego, czy wniosek złożony będzie już w styczniu czy w terminie późniejszym, deklaracja nie zostanie przygotowana dla podatnika wcześniej niż 15 marca. Wniosku nie można składać natomiast później niż 16 kwietnia – po tym terminie podatnik musi deklarację wypełnić samodzielnie. Wnioski PIT-WZ złożone po połowie marca są rozpatrywane w terminie 5 dni, tzn. urząd w ciągu maksymalnie 5 dni przesyła na adres e-mail wiadomość z linkiem do sporządzonego zeznania podatkowego. Na podstawie kodu otrzymanego wraz z linkiem możliwe jest zalogowanie się do zeznania podatkowego.

Deklaracja, którą otrzyma podatnik, nie może być poprawiana - może być albo zaakceptowana, albo odrzucona. Odrzucenie zeznania zmusza do samodzielnego przygotowania deklaracji PIT. Natomiast brak czynności po przesłaniu deklaracji PIT podatnikowi, który wcześniej złożył wniosek PIT-WZ powoduje, że wygenerowane zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane i będzie stanowić roczną deklarację PIT. Taką deklarację uznaje się za złożoną z ostatnim dniem terminu na rozliczenie podatku za 2017 rok. Wcześniejszy zwrot podatku mają szansę uzyskać te osoby, które wejdą w przesłany im link i zaakceptują zeznanie – będzie ono bowiem złożone już z dniem akceptacji.

PIT-WZ posłużyć może wyłącznie do rozliczenia się z przychodów za pośrednictwem płatnika, a zatem do przygotowania PIT-37, przy czym można w takim Picie przygotowanym na podstawie PIT-WZ skorzystać z:

 • rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic,
 • z ulgi rehabilitacyjnej,
 • z ulgi na dziecko,
 • z kosztów podatkowych, w tym kosztów podwyższonych,
 • z odliczenia składek ZUS,
 • z przekazania 1 proc. podatku na wybraną przez siebie Organizację Pożytku Publicznego.

Kto musi skorzystać z e-podpisu, kto z konta na portalu podatnika, a kto z danych uwierzytelniających (m.in. przychodu za rok poprzedni)?

W przypadku PIT-PFR wysyłka oparta jest o podpis w postaci:

 1. kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo
 2. „danych autoryzujących", tj. m.in. poprzez wpisanie kwoty przychodu uzyskanego w 2016 r., albo
 3. profilu zaufanego ePUAP.

Należy pamiętać, że logowania do usługi PIT-PFR w portalu podatkowym dokonać można, wpisując m.in. kwotę przychodu uzyskanego w 2017 r. (dla PFR PIT-37 sumę wszystkich przychodów wykazanych w PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/11A, a dla PIT-38 sumę wszystkich przychodów wykazanych w PIT-8C), natomiast wysyłki z użyciem danych autoryzujących – przychodu z 2016 r. z jednej ze składanych w tym roku deklaracji PIT. W efekcie należy znać kwoty zarówno z roku 2016, jak i 2017.

Wysyłki PIT-WZ dokonać można za pośrednictwem Portalu Podatkowego albo bankowości elektronicznej. Do korzystania z usług konieczne będzie posiadanie konta w systemie ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wniosek może być złożony również w systemie e-Deklaracje. Każdorazowo wymagane jest również podpisanie wniosku danymi uwierzytelniającymi. Jeśli PIT-WZ składany będzie po zalogowaniu się poprzez Portal Podatkowy lub e-Deklaracje, to podpisać go należy za pomocą:

 • kwoty przychodu za rok 2016 lub
 • podpisu elektronicznego (a w Portalu Podatkowym – również poprzez zalogowanie się do ePUAP).

W przypadku pozostałych form przygotowania deklaracji elektronicznie, logowanie do systemów i programów rozliczających PIT nie wymaga znajomości łącznej kwoty przychodów z roku 2017. Natomiast wysyłka deklaracji do urzędu skarbowego wymaga w każdym przypadku posłużenia się danymi uwierzytelniającymi podatnika, czyli:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 2. „danymi autoryzującymi", tj. m.in. imieniem, nazwiskiem, numerem NIP lub PESEL, datą urodzenia oraz kwotą przychodu z jednej z deklaracji PIT składanych w 2016 r. lub kwotą „0”, jeśli deklaracje nie były do tej pory składane. 

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Przydatne skróty: jak rozliczyć PIT

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.