5,5400 zł
0,73% 0,0400 zł
Pharmena SA (PHR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Pharmena_Skonsolidowany_raport_za_III_kwartal_2019_final_podpisany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 8 704 9 812 2 020 2 307
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (7 900) 1 065 (1 834) 250
III. Zysk (strata) brutto (8 130) 841 (1 887) 198
IV. Zysk (strata) netto (7 178) 601 (1 666) 141
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy Spółki Dominującej Grupy (7 073) 613 (1 642) 144
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (12 344) 1 024 (2 865) 241
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (262) (184) (61) (43)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 100 (147) 3 273 (35)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 1 494 693 347 163
X. Średnioważona liczba akcji (szt.) 10 984 758 8 795 052 10 984 758 8 795 052
XI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 10 984 758 8 795 052 10 984 758 8 795 052
XII. Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,64) 0,07 (0,15) 0,02
XIII. Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,64) 0,07 (0,15) 0,02
XIV. Aktywa obrotowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 227 4 684 2 338 1 089
XV. Aktywa trwałe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 459 2 119 791 493
XVI. Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 686 6 803 3 129 1 582
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 129 4 792 1 401 1 114
XVIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 305 75 70 17
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 356 1 935 1 682 450
XX. Udziały niekontrolujące (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) (104) 1 (24) 0
XXI. Liczba akcji (szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 984 758 8 795 052 10 984 758 8 795 052
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pharmena_Skonsolidowany raport za III kwartał 2019_final_podpisany.pdfPharmena_Skonsolidowany raport za III kwartał 2019_final_podpisany.pdf Pharmena_Skonsolidowany raport za III kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Konrad Palka Prezes Zarządu
2019-11-14 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.