REKLAMA

PHARMENA S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

2022-06-29 14:22
publikacja
2022-06-29 14:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
220628_PHR_Informacje_o_Czlonkach_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-29
Skrócona nazwa emitenta
PHARMENA S.A.
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PHARMENA S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym powzięto m.in. uchwałę nr 16 o powołaniu składu Rady Nadzorczej na nową, roczną kadencję, ze względu na upływ kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.

Na podstawie uchwały nr 16 na członków Rady Nadzorczej PHARMENA S.A. powołano następujące osoby:
1) Pan Jacek Dauenhauer
2) Pani Agnieszka Dziki
3) Pan prof. dr hab. Jerzy Gębicki
4) Pani Anna Janicka
5) Pan Zbigniew Molenda
6) Pan Jacek Szwajcowski

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu.

Informację podano ze względu na fakt powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
220628_PHR_Informacje o Członkach RN.pdf220628_PHR_Informacje o Członkach RN.pdf 220628_PHR_Informacje o Członkach RN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-29 Konrad Palka Prezes Zarządu
2022-06-29 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki