REKLAMA

PGO S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

2020-01-09 13:59
publikacja
2020-01-09 13:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PGO S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 09.01.2020 r. spółka zależna Emitenta – Odlewnia Żeliwa Śrem Sp. z o.o. otrzymała podpisany w dniu 19.12.2019 r. ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (Aneks) dotyczący dofinansowania realizacji projektu pt. „Innowacyjna, wykorzystująca analizę termiczną ATD, technologia wytwarzania samozasilającego się, wysokojakościowego żeliwa do produkcji odlewów nowej generacji o podwyższonych parametrach jakościowych”. O zawarciu „Umowy o dofinansowanie projektu” Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2017 z dnia 21.11.2017 r.
Na podstawie zawartego Aneksu przedłużony został, do dnia 30.03.2021 r., okres, w którym Odlewnia Żeliwa Śrem Sp. z o.o. ma prawo kwalifikować do objęcia wsparciem w ramach projektu ponoszone koszty jego realizacji.
Konieczność wydłużenia okresu kwalifikowania wydatków dla projektu wyniknęła z przesunięcia terminu jego realizacji spowodowanego przedłużeniem się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem przez Odlewnia Żeliwa Śrem Sp. z o.o. stosownych pozwoleń.
Aktualnie projekt wszedł w kluczową fazę realizacji – trwa instalacja najważniejszych elementów linii demonstracyjnej, a kolejnym krokiem będzie jej uruchomienie i prowadzenie prac badawczych. Prace badawcze na linii demonstracyjnej, które będą prowadzone przez zaangażowanych w projekt pracowników naukowych oraz kadrę badawczą odlewni, mają potwierdzić możliwość uzyskania podwyższonych parametrów jakościowych odlewów z żeliwa szarego i sferoidalnego. Nowe produkty będą miały zastosowanie w takich branżach jak m. in.: przemysł motoryzacyjny, stoczniowy, maszyny rolnicze, czy nowoczesna energetyka.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-09 Łukasz Petrus Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki