2,00 zł
1,01% 0,02 zł
PGO S.A. (PGO)

Przyjęcie do realizacji planu reorganizacji majątkowej Odlewni Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-07
Skrócona nazwa emitenta
PGO S.A.
Temat
Przyjęcie do realizacji planu reorganizacji majątkowej Odlewni Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGO S.A. (Emitent) informuje, iż w związku z realizacją Strategii PGO oraz w ramach działań związanych z reorganizacją posiadanych przez Grupę PGO aktywów operacyjnych, w tym nieruchomości, w dniu 7 grudnia 2018 r. Zgromadzenie Wspólników Odlewni Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o. podjęło decyzję o przyjęciu do realizacji „Planu reorganizacji majątkowej PGO Spółka Akcyjna Estate S.K.A. i Odlewni Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o.”
Plan ten opiera się na następujących założeniach:
1. Powierzchnia gruntów i budynków, na których będzie prowadzona działalność odlewnicza spółki Odlewnia Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o. zostanie zmniejszona o majątek nieoperacyjny, który nie jest kluczowy dla procesu produkcyjnego Odlewni Żeliwa „Śrem” Sp. z o.o. Reorganizacja majątku nie wpływa na aktualne zdolności produkcyjne.
2. Majątek nieoperacyjny, który nie będzie wykorzystywany do podstawowej działalności odlewniczej zostanie wyłączony z przedmiotu leasingu Odlewni Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o.(o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2015 z dnia 01.09.2015 r)., a następnie sprzedany, oddany w najem lub wykorzystany do prowadzenia innej działalności niż odlewnicza.
Realizacja „Planu reorganizacji majątkowej Odlewni Żeliwa „Śrem” Sp. z.o.o.” jest kolejnym krokiem w dalszym rozwoju spółki. Efektem podjętych działań reorganizacyjnych będzie trwały spadek kosztów operacyjnych o kwotę ok. 1,5 mln zł rocznie, głównie z tytułu obniżenia kosztów utrzymania majątku (tj. podatku od nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, remontów, utrzymania ruchu, amortyzacji, energii cieplnej, logistyki wewnętrznej).
Skoncentrowanie działalności operacyjnej Odlewni Żeliwa „ŚREM” Sp. z o.o., dotychczas rozproszonej na znacznej powierzchni, będzie wymagało także nakładów inwestycyjnych na kwotę 8,8 mln zł. Inwestycje te będą zrealizowane w latach 2019-2021 i będą związane przede wszystkim z realokacją części procesów operacyjnych w inne miejsca zakładu. Konsekwencją tych działań będzie również likwidacja lub sprzedaż części aktualnego majątku spółki, który w wyniku reorganizacji stanie się zbędny. Wpływy z tytułu zbycia zbędnego majątku w latach 2019-2021 planowane są na kwotę ok. 14,9 mln zł. Natomiast wartość odpisów aktualizujących majątek przeznaczony do zbycia lub likwidacji szacowana jest na kwotę 9,5 mln zł, a rezerwy na przyszłe koszty likwidacji zbędnych aktywów to wartość 0,8 mln zł. Obciążenia te, łącznie w kwocie 10,3 mln zł, jednorazowo wpłyną na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy PGO za 2018 r.
Długookresowe efekty przeprowadzonych zmian korzystnie wpłyną na efektywność działalności odlewni w Śremie zachowując w pełni zdolności produkcyjne zakładu przy jednoczesnej redukcji kosztów jego funkcjonowania.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-07 Lucjan Augustyn Wiceprezes Zarządu
2018-12-07 Andrzej Bulanowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl