REKLAMA

PETROLINVEST S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

2018-09-06 21:28
publikacja
2018-09-06 21:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2018
Data sporządzenia: 2018-09-06
Skrócona nazwa emitenta
PETROLINVEST S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), informuje o przesunięciu terminu przekazania do wiadomości publicznej:
- skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku (PSr) z dnia 1 października 2018 roku na dzień 31 października 2018 roku,
- skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku (QSr) z dnia 31 sierpnia 2018 roku na dzień 31 października 2018 roku,
- jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok (R) oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok (RS) z dnia 31 sierpnia 2018 roku na dzień 31 października 2018 roku.
Opóźnienie publikacji raportu rocznego, skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku wynika z braku możliwości zapewnienia w terminie pełnej dokumentacji niezbędnej do publikacji raportów w sposób spełniający warunki § 70 ust. 1 pkt 9 i § 71 ust. 1 pkt 9 oraz § 69 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku, tj. brakiem opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania jednostkowego i sprawozdania skonsolidowanego za rok 2017 oraz brakiem raportu z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 roku.

Termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku, przekazany raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, pozostaje bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-06 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2018-09-06 Francizek Krok Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki