1,9400 zł
46,97% 0,6200 zł
Petrolinvest SA (OIL)

Zmiana stanu posiadania akcji

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-18
Skrócona nazwa emitenta
PETROLINVEST S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Panów: 1) Mirosława Chrzanowskiego, 2) Jana Chachulskiego, 3) Marka Konieczka, 4) Jerzego Grygiel oraz 5) Dawida Smółka („Zawiadamiający”) – będących akcjonariuszami Spółki, zawiadomienie o zawarciu w dniu 2 lipca 2018 roku porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej, w ramach którego Zawiadamiający uzgodnili zgodne głosowanie na Walnych Zgromadzeniach Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni oraz prowadzenie w sposób trwały wspólnej polityki wobec Spółki („Porozumienie”).
Łączna ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Zawiadamiających przekroczyła 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed zawarciem Porozumienia:
1) Mirosław Chrzanowski posiadał bezpośrednio 170.000 akcji Spółki reprezentujących 1,12% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 170.000 głosów, stanowiących 1,12% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
2) Jan Chachulski posiadał bezpośrednio 84.528 akcji Spółki reprezentujących 0,56% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 84.528 głosów, stanowiących 0,56% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
3) Marek Konieczek posiadał 425.517 akcji Spółki reprezentujących 2,81% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 425.517 głosów, stanowiących 2,81% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
a) bezpośrednio posiadał 116.595 akcji Spółki reprezentujących 0,77% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 116.595 głosów, stanowiących 0,77% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
b) pośrednio posiadał 308.922 akcji Spółki reprezentujących 2,04% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 308.922 głosów, stanowiących 2,04% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki – poprzez Vasstaksgruppen MB AB,
4) Jan Grugiel posiadał bezpośrednio 42.000 akcji Spółki reprezentujących 0,28% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 42.000 głosów, stanowiących 0,28% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
5) Dawid Smółka posiadał bezpośrednio 57.000 akcji Spółki reprezentujących 0,38% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 57.000 głosów, stanowiących 0,38% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
co dawało łącznie 779.045 akcji Spółki reprezentujących 5,15% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 779.045 głosów, stanowiących 5,15% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zawarciu Porozumienia Zawiadamiający posiadają łącznie 779.045 akcji Spółki reprezentujących 5,15% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 779.045 głosów, stanowiących 5,15% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Poza wskazanym powyżej podmiotem zależnym od Pana Marka Konieczka - Vasstaksgruppen MB AB, nie istnieją żadne podmioty zależne od Zawiadamiających posiadające akcje Spółki.

Zawiadamiający poinformowali, iż podstawowym celem Porozumienia jest podejmowanie przez jego członków wspólnych, wzajemnie uzgodnionych działań nakierunkowanych na doprowadzenie do powrotu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zrównanie praw korporacyjnych wszystkich akcjonariuszy Spółki, które to cele członkowie Porozumienia zamierzają osiągnąć m.in. poprzez jednomyślne głosowanie na walnych zgromadzeniach w sprawie zmiany statutu Spółki, zmian w Radzie Nadzorczej oraz Zarządzie oraz jednomyślne wyrażanie stanowisk we wszelkich sprawach dotyczących Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-18 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2018-07-18 Franciszek Krok Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.