REKLAMA

PETROLINVEST S.A.: Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2021-12-20 23:48
publikacja
2021-12-20 23:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-20
Skrócona nazwa emitenta
PETROLINVEST S.A.
Temat
Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
My, niżej podpisani Bertrand Le Guern i Franciszek Krok, w związku ze zwołaniem na dzień 21 grudnia 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Żołnierzy Armii Wojska Polskiego 10 lok. B6, 81 - 383 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000270970, NIP: 5861027954, REGON: 190829082, k.z. 2.419.394.720,00 zł, dalej jako „Spółka”, niniejszym informujemy, iż w związku z odbyciem NWZA w dniu 16 listopada 2021 roku, o tożsamym porządku obrad z tym wskazanym przy zwołaniu NWZA na dzień 21 grudnia 2021 roku i podjęciu przez NWZA w dniu 16 listopada 2021 roku uchwał, których podjęcie przewidziane było przez NWZA w dniu 21 grudnia 2021 roku, NWZA zwołane na dzień 21 grudnia 2021 roku nie odbędzie się.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-20 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2021-12-20 Franciszek Krok Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki