REKLAMA

PCC ROKITA S.A.: Podpisanie umowy na dostawę surowca

2022-07-11 20:01
publikacja
2022-07-11 20:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-11
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Podpisanie umowy na dostawę surowca
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita S.A. (dalej: "Spółka", „ PCC Rokita”) informuje, że w dniu 11 lipca 2022 r. została zawarta umowa dostawy w zakresie dostaw soli kamiennej pomiędzy Spółką a K+S Minerals & Agriculture GmbH z siedzibą w Kassel, Niemcy („Umowa”).

Umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. do 31 marca 2027 r., z ograniczoną możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron Umowy w przypadku naruszenia podstawowych warunków współpracy.

Wartość Umowy szacowana jest na 102,7 mln euro, stanowiącą równowartość 492,7 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 11 lipca 2022 r. Powyższa wartość Umowy nie uwzględnia indeksacji, bazowa cena soli będzie indeksowana począwszy od kwietnia 2023 r. w oparciu o uzgodnioną formułę zawierającą ogólnodostępne wskaźniki statystyczne.

Sól kamienna należy do surowców kluczowych w produkcji PCC Rokita. Jest głównym surowcem w Kompleksie Chloru, wytwarzającym chlor, alkalia (ług sodowy i soda kaustyczna), produkty chloropochodne (chlorobenzen), tlenek propylenu oraz kwas solny.

Ze względu na znaczenie Umowy i jej przedmiot, tj. zakupy jednego z kluczowych surowców dla PCC Rokita, oraz jej szacowaną wartość na poziomie 492,7 mln zł, Spółka zakwalifikowała podpisanie niniejszej Umowy za informację poufną.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-11 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2022-07-11 Zbigniew Skorupa Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki