REKLAMA

PBS Finanse SA: wyniki finansowe

2021-11-29 21:25
publikacja
2021-11-29 21:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_sprawozdanie_finansowe_-_III_kwartal_2021r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_za_III_kwartal_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 204 200 45 45
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej -793 -1 562 -174 -352
III. Zysk [strata] przed opodaktowaniem -175 -2 656 -38 -598
IV. Zysk [strata] netto -175 -2 271 -38 -511
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 901 -1 424 -417 -321
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 762 1 910 167 430
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 -18 -4 -4
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -219 468 -48 105
IX. Liczba akcji [w szt.] 10 452 000 10 452 000 10 452 000 10 452 000
X. Zysk [strata] netto na jedną akcję zwykłą [w zł / EUR] -0,02 -0,22 0,01 -0,05
XI. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EUR] 0,86 0,97 0,19 0,21
XII. 2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30
XIII. Aktywa razem 10 598 11 828 2 288 2 613
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 638 1 721 353 380
XV. Zobowiązania długoterminowe 15 43 3 9
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 316 298 68 66
XVII. Kapitał własny [aktywa netto] 8 961 10 107 1 934 2 233
XVIII. Kapitał zakładowy 29 266 29 266 6 317 6 465
XIX. Liczba akcji [w szt.] 10 452 000 10 452 000 10 452 000 10 452 000
XX. Zysk [strata] netto na jedną akcję zwykłą [w zł / EUR] -0,02 -0,22 0,01 -0,05
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EUR] 0,86 0,97 0,19 0,21
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrocone sprawozdanie_finansowe_-_III_kwartal_2021r.pdfSkrocone sprawozdanie_finansowe_-_III_kwartal_2021r.pdf Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 r.
Informacja_dodatkowa_za_III_kwartal_2021.pdfInformacja_dodatkowa_za_III_kwartal_2021.pdf Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Rafał Witasik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki