REKLAMA

PBS Finanse SA: Nabycie nieruchomości.

2021-04-21 23:05
publikacja
2021-04-21 23:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-21
Skrócona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Nabycie nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego działek gruntu numer 648/4 i 648/5, położonych w Blachowni, objętych księgą wieczystą o numerze CZ1C/00152632/1 Sądu Rejonowego w Częstochowie i prawo własności wybudowanego na działce gruntu numer 648/4 budynku handlowo-usługowego, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomość została nabyta za cenę 675.000,00 zł [sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych], powiększoną o podatek od towarów i usług w kwocie 155.250,00 zł [sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych]. Cena nieruchomości została w całości pokryta ze środków własnych Emitenta. Nabycie nieruchomości stanowi element wdrażanej przez Zarząd strategii rozwoju Spółki w nowych obszarach działalności. Nieruchomość zostanie wykorzystana w celu realizacji inwestycji budowlanej, bądź przeznaczona do dalszej odsprzedaży.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Rafał Witasik Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki