PBO ANIOŁA S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

2015-09-08 15:32
publikacja
2015-09-08 15:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-08
Skrócona nazwa emitenta
PBO ANIOŁA S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w dniu 07.09.2015 roku powziął informację o rezygnacji Pana Piotra Orłowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej.
Pan Piotr Orłowski jako przyczynę rezygnacji podał niemożność wykonywania obowiązków Członka w Radzie Nadzorczej, która po rezygnacji Członka Rady Nadzorczej – Pana Piotra Grześkowiaka, nie może działać jako organ spółki PBO Anioła S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-08 Artur Walkowiak Syndyk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki