ORION INVESTMENT S.A.: Nabycie akcji własnych

2019-10-04 17:16
publikacja
2019-10-04 17:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2019 ESPI
Data sporządzenia: 2019-10-04
Skrócona nazwa emitenta
ORION INVESTMENT S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Orion Investment SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment SA, Emitent w dniach 30 września – 4 października 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:
- w dniu 30 września 2019 roku 230 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,35 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00213% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00213% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 1 października 2019 roku 225 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,45 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00208% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00208% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 2 października 2019 roku 220 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00203% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00203% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 3 października 2019 roku 215 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,45 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00199% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00199% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- w dniu 4 października 2019 roku 215 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,65 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00199% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00199% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 1105 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,01021% kapitału zakładowego i dające prawo do 1105 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,01021% ogólnej liczby głosów. 
Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 21120 akcji własnych dających 21120 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,19514% kapitału zakładowego i 0,19514% ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 6,98zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki