111,5000 zł
-0,89% -1,0000 zł
Orbis SA (ORB)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Pismo_Prezesa_Orbis_R2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_audytora_Orbis_R2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_RN_zastrzezenie_SF_Orbis_R2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_Orbis_R2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_Orbis_R2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niefinansowe_Grupa_Orbis_RS2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_sprawozdanie_Zarzadu_i_SF_Orbis_R2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej_Orbis_R2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc_SF_Orbis_R2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży 934 687 885 101 217 278 207 434
II. Zysk z działalności operacyjnej 289 324 154 028 67 256 36 098
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej 359 255 127 275 83 513 29 828
IV. Zysk netto z działalności zaniechanej 419 421 14 626 97 499 3 428
V. Zysk netto za okres 778 676 141 901 181 012 33 256
VI. Zysk na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w zł) 16,90 3,08 3,93 0,72
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 271 772 258 334 63 176 60 544
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 843 855 111 984 196 163 26 245
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (34 486) (87 813) (8 017) (20 580)
X. Przepływy pieniężne netto, razem 1 081 141 282 505 251 323 66 208
XI. Aktywa trwałe 2 270 229 2 271 603 533 105 528 280
XII. Aktywa obrotowe 1 492 507 567 489 350 477 131 974
XIII. Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 3 321 8 690 780 2 021
XIV. Kapitał własny 2 699 444 2 121 463 633 896 493 363
XV. Zobowiązania długoterminowe 477 447 543 010 112 116 126 281
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 586 505 183 309 137 726 42 630
XVII. Zobowiązania związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 2 661 0 625 0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pismo_Prezesa_Orbis_R2019.pdfPismo_Prezesa_Orbis_R2019.pdf Pismo Prezesa Zarządu
Sprawozdanie_audytora_Orbis_R2019.pdfSprawozdanie_audytora_Orbis_R2019.pdf Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Orbis S.A.
Opinia_RN_zastrzezenie_SF_Orbis_R2019.pdfOpinia_RN_zastrzezenie_SF_Orbis_R2019.pdf Opinia Rady Nadzorczej dot. zastrzeżenia do sprawozdania finansowego Orbis S.A.
Wybrane_dane_finansowe_Orbis_R2019.pdfWybrane_dane_finansowe_Orbis_R2019.pdf Wybrane dane finansowe Orbis S.A.
Sprawozdanie_finansowe_Orbis_R2019.pdfSprawozdanie_finansowe_Orbis_R2019.pdf Sprawozdanie finansowe Orbis S.A.
Sprawozdanie_Zarzadu_2019.pdfSprawozdanie_Zarzadu_2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis i Orbis S.A.
Sprawozdanie_niefinansowe_Grupa_Orbis_RS2019.pdfSprawozdanie_niefinansowe_Grupa_Orbis_RS2019.pdf Sprawozdanie niefinansowe Grupy Kapitałowej Orbis i Orbis S.A.
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_2019.pdfOswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Ocena_RN_sprawozdanie_Zarzadu_i_SF_Orbis_R2019.pdfOcena_RN_sprawozdanie_Zarzadu_i_SF_Orbis_R2019.pdf Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Orbis S.A.
Oswiadczenie_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej_Orbis_R2019.pdfOswiadczenie_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej_Orbis_R2019.pdf Oświadczenie Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej
Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc_SF_Orbis_R2019.pdfOswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc_SF_Orbis_R2019.pdf Oświadczenie Zarządu dot. rzetelności sprawozdania finansowego Orbis S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-19 Gilles Stephane Clavie Prezes Zarządu
2020-02-19 Ireneusz Andrzej Węgłowski Wiceprezes Zarządu
2020-02-19 Dominik Sołtysik Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-19 Gilles Stephane Clavie Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.