ORBIS: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki

2020-04-24 21:29
publikacja
2020-04-24 21:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwala_RN_Orbis_SA_z_24.04.2020_w_spr._zwiezlej_oceny_sytuacji_spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zwiezla_oceana_sytuacji_spolki_zal._do_Uchwaly_RN_z_24.04.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-24
Skrócona nazwa emitenta
ORBIS
Temat
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
„Orbis" S.A. działając zgodnie z zasadami "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" stanowiącymi Załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. i dotychczasową praktyką, podaje do publicznej wiadomości, podjętą w dniu 24 kwietnia 2020 r. uchwałę Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. w sprawie oceny sytuacji Spółki „Orbis” S.A. wraz z załączoną do tej uchwały "Zwięzłą oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Orbis oraz Spółki Orbis S.A. za 2019 rok".


_______________________________________________________________________________________
”Orbis" S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69


Załączniki
Plik Opis
Uchwała RN Orbis SA z 24.04.2020 w spr. zwięzłej oceny sytuacji spółki.pdfUchwała RN Orbis SA z 24.04.2020 w spr. zwięzłej oceny sytuacji spółki.pdf Uchwała Rady Nadzorczej Orbis SA z dnia 24.04.2020 w sprawie zwięzłej oceny sytuacji spółki
Zwięzła oceana sytuacji spółki_zał. do Uchwały RN z 24.04.2020.pdfZwięzła oceana sytuacji spółki_zał. do Uchwały RN z 24.04.2020.pdf Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Orbis SA - Zwięzła ocena sytuacji spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-24 Ireneusz Węgłowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki