REKLAMA

ORANGEPL: Orange Polska sfinalizował transakcję dotyczącą Światłowód Inwestycje i otrzymał 897 mln zł z tytułu sprzedaży 50% udziałów do APG.

2021-08-31 15:07
publikacja
2021-08-31 15:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ORANGEPL
Temat
Orange Polska sfinalizował transakcję dotyczącą Światłowód Inwestycje i otrzymał 897 mln zł z tytułu sprzedaży 50% udziałów do APG.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”), Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”, „OPL”) informuje o finalizacji sprzedaży 50% udziałów w spółce Światłowód Inwestycje do APG.

Orange Polska sfinalizował transakcję dotyczącą Światłowód Inwestycje i otrzymał 897 mln zł z tytułu sprzedaży 50% udziałów do APG

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr. 4 z dnia 12 kwietnia 2021 r., Orange Polska informuje, że w dniu dzisiejszym sprzedał APG 50% udziałów w Światłowód Inwestycje i otrzymał 897 mln zł jako pierwszą część zapłaty za transakcję.

Transakcja pomiędzy OPL i APG wycenia 50% udziałów w Światłowód Inwestycje na 1 374 mln zł (bez uwzględniania gotówki i długu). Płatność pozostałych 487 mln zł będzie rozliczana w latach 2022-2026, i będzie warunkowana realizacją uzgodnionego harmonogramu budowy sieci. Transakcja przewiduje, że w latach 2023-2026 każdy z partnerów, wniesie do spółki po około 300 mln zł kapitału.

Jednym ze strategicznych celów Orange Polska, wyrażonych podczas niedawno ogłoszonej strategii .Grow jest podtrzymanie wysokiej dynamiki komercyjnej poprzez dalszą koncentrację na łączach światłowodowych i konwergencji. Zgodnie z tym celem, to przełomowe partnerstwo z APG zapewni elastyczność w dalszej budowie sieci światłowodowej w Polsce, zwłaszcza na obszarach pozbawionych szybkiego Internetu, a jednocześnie umożliwi natychmiastowe obniżenie poziomu dźwigni finansowej dla Orange Polska. Dysponując łączami obejmującymi 2,4 mln gospodarstw domowych, Światłowód Inwestycje stanie się wiodącym niezależnym operatorem hurtowym otwartej sieci światłowodowej w Polsce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report 19/2021Orange Polska S.A. – Warsaw, Poland31
August 2021


(translation of Polish version)title:
Orange Polska has finalised FiberCo transaction receiving PLN 897
million from sale of 50% stake in this venture to APG


Pursuant to Art. 17 clause 1 of the Regulations (eu) no 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (hereinafter “MAR Regulations”),
The Management Board of Orange Polska S.A. (“Orange Polska”, “OPL”)
hereby informs about closing of the sale of the 50% stake in FiberCo to
APG.


Orange Polska has finalised FiberCo transaction receiving PLN 897
million from sale of 50% stake in this venture to APG


With reference to the current report no. 4 dated 12 April 2021, Orange
Polska announces that today it has sold 50% stake in Światłowód
Inwestycje to APG and received PLN 897 million as the first part of the
payment for the transaction.


Transaction between OPL and APG values 50% of Światłowód Inwestycje at
PLN 1,374 million (debt-free cash-free basis). Payment of the remaining
PLN 487 million will occur in 2022-2026 and will be conditional on
Orange Polska delivering on agreed network rollout schedule. The
transaction assumes equity contributions for each party of around PLN
300 million to be made in 2023-2026.


Orange Polska’s recently announced .Grow strategy includes the strategic
ambition to sustain strong commercial momentum through further focus on
fibre and convergence. In line with that ambition, this landmark
partnership with APG reinforces expansion of fibre reach in Poland,
notably in currently undersupplied areas, while also enabling immediate
deleveraging for Orange Polska. With a footprint of 2.4m households,
Światłowód Inwestycje will be Poland’s leading independent open-access
FTTH wholesale operator.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-31 Julien Ducarroz Prezes Zarządu
2021-08-31 Jacek Kunicki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki