REKLAMA
ZAGŁOSUJ

OPEN FINANCE S.A.: INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ FIRMY HOME BROKER ORAZ UJĘCIA W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ INWESTYCJI W HOME BROKER S.A.

2019-04-09 15:47
publikacja
2019-04-09 15:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-09
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
INFORMACJA O ZAMIARZE UJĘCIA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ FIRMY HOME BROKER ORAZ UJĘCIA W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPORZĄDZONYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R. ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ INWESTYCJI W HOME BROKER S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. („Grupa”) sporządzonego za rok 2018 zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy.
Grupa wykonała test na utratę wartości wartości firmy Home Broker w oparciu o wartość odzyskiwalną, która została ustalona na podstawie wartości użytkowej. Na podstawie powyższej analizy Grupa stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości wartości firmy Home Broker o kwotę 91.047 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści siedem tysięcy zł), co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2018 o kwotę 91.047 tys. zł.
Ponadto, Emitent informuje, że w trakcie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. sporządzonego za rok 2018 zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na jednostkowy wynik finansowy. Spółka wykonała test na utratę wartości wartości inwestycji w Home Broker S.A. w oparciu o wartość odzyskiwalną, która została ustalona na podstawie wartości użytkowej. Na podstawie powyższej analizy Spółka stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę zależną Home Broker S.A. w kwocie 91.047 tys. zł.
Kwoty przedstawione w niniejszym raporcie bieżącym są wartościami brutto. Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości wartości firmy Home Broker bądź wartości inwestycji w Home Broker S.A. zostaną przedstawione w sprawozdaniu finansowym Open Finance S.A. sporządzonym za rok 2018 oraz sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok 2018, których publikację zaplanowano na 25 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-09 Joanna Tomicka-Zawora Prezes Zarządu
2019-04-09 Marek Żuberek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki