ODLEWNIE: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZ Spółki w dniu 30.09.2019 r.

2019-09-30 14:32
publikacja
2019-09-30 14:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-30
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZ Spółki w dniu 30.09.2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 września 2019 roku akcjonariuszami, którzy posiadali powyżej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu byli:

1.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OP Invest z siedzibą w Starachowicach, posiadająca 5.765.246 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 68,5863% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 27,8998% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,

2.Pan Marcin Wąsiel posiadający 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 17,8448% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 7,2590% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,


3.Pan Leszek Walczyk posiadający 1.140.578 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 13,5689% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 5,5196% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2019-09-30 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2019-09-30 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki