Nowe zasady odliczenia VAT od samochodów - 2014

Praktycznie od zawsze w polskich przepisach podatkowych istnieją ograniczenia dotyczące odliczenia podatku VAT od nabycia, oraz eksploatacji samochodów osobowych.

Obecnie przedsiębiorca nie może odliczyć podatku VAT od paliwa zakupionego do jego napędu. Głównym powodem ustanowionych przez MF rozwiązań jest to, że pojazdy takie są wykorzystywane zarówno do celów firmowych jak i prywatnych. Wraz z początkiem roku 2014 w życie mają wejść nowe przepisy dotyczące odliczenia VAT od zakupu środków transportu jak również wydatków związanych z ich eksploatacją.

Samochód
foto: Image licensed by Ingram Image

 Do końca grudnia 2013 roku

Ograniczenia dotyczące odliczenia podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. wynikają z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% wartości podatku, określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł

kontrola» Chcesz dostać zwrot VAT-u? Licz się z kontrolą
Restrykcje obecnie dotyczą również usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Wówczas przedsiębiorca może odliczyć jedynie 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą, jednak nie więcej w sumie niż kwota 6.000 zł (art. 3 ust. 6).

Podkreślenia wymaga fakt, że ograniczeniom w tym zakresie, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy, nie podlegają:

 1. pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

 2. pojazdy samochodowe mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

 3. pojazdy samochodowe, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

 4. pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

 5. pojazdy samochodowe będące pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym wymienione w załączniku ustawy (np. bankowóz, ładowarka, pogrzebowy);

 6. pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

 7. przypadki, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:

a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów), lub

b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Podatek VAT nie podlega w ogóle odliczeniu w przypadku nabytych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych (określonych w art. 3 ust. 1).

Przepisy te są dość zbliżone do tych, które obowiązywały do końca roku 2010 i według początkowych ustaleń miały obowiązywać do 31 grudnia 2012 roku.

samochód w firmie» Nie tylko samochód w firmie. Jakie inne koszty transportu można rozliczyć?

Nowe regulacje - 2014

Zmiany w zakresie odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nabyciem i użytkowaniem środków transportu zaczną obowiązywać wraz z początkiem roku 2014. Zgodnie z nowo dodanym art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku nabycia przez przedsiębiorcę:

 • samochodów osobowych,

 • innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

- odliczeniu podlega jedynie 60% VAT-u, ale nie więcej niż 6.000 zł.

W tym miejscu warto podkreślić, że do katalogu pojazdów, które zgodnie z ustawą będą mogły skorzystać z prawa do pełnego odliczenia VAT, dodaje się inne pojazdy samochodowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

 • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

 • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

 • 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;

- przy czym dopuszczalna ładowność tych pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń) określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Przedsiębiorca wciąż będzie musiał udokumentować zaświadczeniem spełnienie wymagań technicznych przez pojazd. Powinno ono zostać wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów dokonującą badania. Dodatkowo w dowodzie rejestracyjnym pojazdu musi znajdować się właściwa adnotacja o spełnieniu tychże wymagań.

Jeżeli po wydaniu zaświadczenia, w pojeździe zostały wprowadzone zmiany, które w konsekwencji przyczyniają się do nie spełniania wcześniejszych wymogów, podatnik musi skorygować kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia (art. 86a ust. 6).

W przypadku, gdy przedmiotem działalności przedsiębiorcy jest odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, wówczas nie dotyczą go ograniczenia w odliczeniu podatku VAT przy jego nabyciu. (art. 86a ust. 3).

W kwestii wykorzystywania przez usługobiorców samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych (określonych w art. 86a ust. 1) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, generalnie nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu odliczeniu podlega jedynie 60% podatku VAT naliczonego, przy czym suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Zgodnie z nowym art. 88a ust. 1, tak jak dotychczas podatnicy nie będą mogli odliczyć podatku VAT od paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu zakupionego do napędu samochodu osobowego oraz pojazdów samochodowych do 3,5 t (określonych w art. 86a ust. 1 ustawy).

Reasumując należy podkreślić, że znowelizowane przepisy podatkowe poszerzają jedynie katalog pojazdów, co do których ograniczenie w odliczeniu VAT nie będzie miało zastosowania. W takich przypadkach podatnicy będą mieli prawo do odliczenia 100% wartości podatku naliczonego, wynikającego z faktury zakupu samochodu. Prawo do odliczenia VAT będzie obejmowało również nabycie paliwa do napędu silnikowego.

Anna Hugiel Lazarowicz
specjalistka d/s prawa podatkowego wfirma.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Marek

Może autorka artykułu (P. Anna Hugiel Lazarowicz) zechce doprecyzować podane informacje odnośnie kwalifikacji w 2014 roku samochodów do odliczania VAT od zakupu (i zakupu paliwa). Czy rozszerzenie katalogu pojazdów z art. 86a ust. 1 obejmuje wszystkie samochody osobowe spełniające opisane warunki ilości miejsc i nośności, czy samochody te powinny spełniać jeszcze inne wcześniej opisane ograniczenia (np. z p. 1 art. 3 ust. 2 ustawy).
Z artykułu "prawdopodobnie" wynika, że można będzie odliczać VAT od zakupu paliwa (i zakupu samochodu) do samochodu osobowego zarejestrowanego na 5 osób (bez żadnych przeróbek itp), który w dowodzie ma wpisaną nośność 590 kg - czyli większości dużych samochodów osobowych:
"...do katalogu pojazdów, które zgodnie z ustawą będą mogły skorzystać z prawa do pełnego odliczenia VAT, dodaje się inne pojazdy samochodowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
...
3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;
..."
Prosimy o uzupełnienie lub przynajmniej odpowiedź na forum.
Przy permanentnym braku precyzji ustawodawcy oczekujemy czegoś przeciwnego od "ekspertów". W innym wypadku artykuł przynosi więcej szkody niż pożytku.
Marek

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~zyczliwy

Same sprzeczności. Jak można wypisywać takie bzdury na poważnym portalu. W rzeczywistości w projekcie na 2014 r. jest nie więcej jak 8 tys. do odliczenia. Jakie 6 ?
Tak naprawdę, to na początku 2014, będzie można odliczyć 100% podatku VAT, do momentu aż wejdą w życie nowe przepisy.

! Odpowiedz
0 0 ~zainteresowany

Nowe regulacje 2014: 6000 złotych? Wszyscy piszą o 8000.

! Odpowiedz
0 0 ~berebe

Co Unia na to? Derogacja przedluzona ?

! Odpowiedz
0 0 ~Robert

Artykuł zagmatwany - masło maślane - to można odliczać Vat od paliwa czy nie?

! Odpowiedz
0 0 ~Hiob

Czyli że co??? Jak mam auto osobowe które ma ładowność 500 kg to jadę na stację kontroli pojazdów dostaje zaświadczenie że jest ładowność > 500 kg i odliczam VAT?
Czy to kolejne masło maślane aby żyło się lepiej?

!

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl