Nierzetelni dłużnicy podatkowi zapłacą fiskusowi niższe odsetki

Ostatnia obniżka stóp procentowych przez RPP może cieszyć nierzetelnych podatników, gdyż zapłacą niższe odsetki od zaległości podatkowych wskazują eksperci. Po kieszeni dostaną natomiast podatnicy, którzy nadpłacą podatek.

Źródło: EastNews

W połowie ubiegłego tygodnia Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stopy lombardowej, która określa maksymalny poziom oprocentowania na rynku, o 100 pkt. bazowych - z 4 do 3 proc.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej wysokość stawki odsetek od zaległości podatkowych określana jest na podstawie poziomu stopy lombardowej. "Stawka odsetek za zwłokę ulega obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu odpowiadającym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, poczynając od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie" - poinformował PAP resort finansów

"Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 proc." - dodano.

Doradca podatkowy Crido Taxand Amelia Górniak powiedziała PAP, że odsetki karne od zaległości podatkowych, to pewna forma penalizacji tego, że podatek nie został zapłacony. "Powstają one w sytuacji, gdy podatnik nie zapłaci podatku w ogóle lub uczyni to po upływie ustawowego terminu. Wówczas dzień po tym, jak minął termin zapłaty podatku powstaje zaległość podatkowa, od której biegną odsetki za zwłokę" - wskazała.

Kiedy podatnik sam się ukarze...

Górniak zaznaczyła, że zdarzają się sytuacje, gdy podatnik sam zorientuje się, iż ma zaległość podatkową i ją reguluje wraz z odsetkami. "Wówczas stosuje się stawkę obniżoną, gdyż ustawodawca premiuje w ten sposób podatników, którzy dobrowolnie skorygują nieprawidłowe zeznania i opłacą należny fiskusowi podatek w ciągu 7 dni od złożenia korekty" - mówiła.

"Zgodnie z Ordynacją podatkową stawka obniżona wynosi 75 proc. stawki podstawowej. Oznacza to, że po ostatnim cięciu stóp procentowych obniżona stawka odsetek wynosi 6 proc." - dodała.

Obniżka oprocentowania od zaległości podatkowych ma też przełożenie na opłatę prolongacyjną. "Jest to forma oprocentowania kredytu podatkowego, jaki powstaje w przypadku, gdy płatność podatku została odroczona lub gdy należny podatek rozkładamy na raty. Zgodnie z Ordynacją podatkową opłata prolongacyjna wynosi 50 proc. stawki odsetek za zwłokę. Oznacza to, że po decyzji RPP również i ta opłata się zmniejszyła" - podkreśliła Górniak.

Niższa stawka odsetek dotyczy również nadpłaconego podatku

"Gdy podatnik stwierdzi, że opłacony przez niego podatek jest zbyt duży, wówczas po zgłoszeniu do urzędu skarbowego może liczyć na zwrot nadpłaty. Odsetki jakie doliczy mu organ podatkowy będą jednak niższe - po ostatniej decyzji RPP wyniosą one 8 proc., a nie 10 proc. jak dotąd" - wskazała Górniak.

Ekspert Tax Care Marek Siudaj wyliczył, że przed obniżką oprocentowania odsetki karne od zaległego zobowiązania podatkowego wynoszącego np. 2500 zł wynosiły rocznie 250 zł. "Teraz, po obniżce, karne odsetki będą wynosić 200 zł" - wskazał.

Podkreślił jednak, że niesolidni podatnicy nie powinni liczyć na kolejne obniżki, jeśli chodzi o oprocentowanie zaległości podatkowych.

"Według Ordynacji podatkowej, odsetki karne nie mogą być niższe niż 8 proc. Ewentualna dalsza redukcja będzie możliwa dopiero po zmianie Ordynacji podatkowej" - stwierdził. (PAP)

rbk/ drag/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~endi

tylko 6% od zaległości podatkowych i aż 13% odsetki ustawowe , lichwę widać gołym okiem

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

 • Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.