REKLAMA

Najlepsze TFI 2012 roku

Marcin Świerkot2013-01-25 06:00
publikacja
2013-01-25 06:00
Badanie Bankier.pl „fundusze inwestycyjne” sprawdzało podejście inwestorów indywidualnych do funduszy – ich oczekiwania oraz strategie inwestycyjne. Ankietowani deklarowali, że podczas wyboru funduszu kierują się własną analizą, a interesuje ich przeważnie historyczna stopa zwrotu osiągana przez fundusz. Które fundusze i TFI były zatem najlepsze w 2012 roku?

Na podstawie wyników osiągniętych przez fundusze inwestycyjne w 2012 roku Dział Analiz Bankier.pl przygotował zestawienie kategorii funduszy, które najlepiej odpowiadają oczekiwaniom inwestorów. W 2012 roku średnia stopa zwrotu poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych wyniosła 7,31 proc. Średnie odchylenie standardowe, mierzące ryzyko inwestycji w poszczególne rodzaje funduszy inwestycyjnych, wyniosło 6,02 proc.


Mapa ryzyka i stopy zwrotu rodzajów funduszy inwestycyjnych. Źródło: Dział Analiz Bankier.pl

Najniższe ryzyko inwestycji cechowało były fundusze skarbowe. Natomiast największym ryzykiem były obciążone fundusze akcji.


Najbardziej zyskowne fundusze 2012 roku


Z wyników badania przeprowadzonego przez serwis Bankier.pl wynika, że historyczne stopy zwrotu są kluczową informacją, która służy inwestorom do podejmowania decyzji o wyborze funduszu. Stopy wzrostu były najniższe w przypadku funduszy skarbowych – nieco ponad 5%. Najlepiej spisały się fundusze akcji, przynosząc nawet ponad 40-procentową stopę zwrotu.

Najlepsze fundusze w 2012 roku
Nazwa funduszu Nazwa TFI Stopa zwrotu
Akcyjne
Arka BZ WBK Akcji Tureckich FIO BZ WBK TFI 43,31%
Polbank (LF) Zagraniczny Subfundusz Skarby Turcji Eurobank EFG Fund Management Company (Lux) 42,45%
Investor Parasol SFIO Subfundusz Turcja Investors TFI 41,14%
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Bałkany i Turcja Quercus TFI 40,39%
Quercus lev Quercus TFI 38,74%
Skarbowe
KBC Subfundusz Delta KBC TFI 16,10%
Opera FIO Subfundusz Opera Avista.pl OPERA TFI 12,72%
Opera SFIO Subfundusz Opera Avista-plus.pl OPERA TFI 12,33%
PKO Parasolowy SFIO Subfundusz Skarbowy Plus PKO TFI 5,71%
PKO Skarbowy - FIO PKO TFI 5,57%
Stabilnego wzrostu
KBC Subfundusz Stabilny KBC TFI 17,98%
SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC - III FILAR Skarbiec TFI 17,86%
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO BZ WBK TFI 17,27%
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK TFI PZU 16,43%
ING FIO Stabilnego Wzrostu ING TFI 16,29%
Papierów dłużnych
ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego ING TFI 20,38%
UniObligacje Aktywny Union Investment TFI 20,12%
UniFundusze FIO Subfundusz UniObligacje Nowa Europa Union Investment TFI 19,77%
PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ TFI PZU 15,71%
SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC Lokacyjny Skarbiec TFI 15,15%
Rynku pieniężnego
PKO Strategicznej Alokacji - SFIO PKO TFI 12,67%
Aviva Investors SFIO Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych Aviva Investors Poland TFI 10,79%
KBC ALFA SFIO KBC TFI 9,37%
Amplico FIO Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny Amplico TFI 9,13%
Opera FIO Subfundusz Opera Pecunia.pl OPERA TFI 7,90%
Zestawienie funduszy o największej stopie zwrotu w danych kategoriach. Źródło: Dział Analiz Bankier.pl

Najlepsze TFI w 2012 roku


Ranking TFI powstał w oparciu o wyliczone średnie stopy zwrotu dla poszczególnych kategorii (benchmark). Poszczególne fundusze danego TFI zostały następnie przyrównane do odpowiadającego im benchmarku i w ten sposób powstało odchylenie danego funduszu od benchmarku. Średnia odchyleń wszystkich funduszów danego TFI decydowała o ostatecznym miejscu w rankingu. Do obliczeń użyto stóp zwrotu z okresu od stycznia do grudnia 2012 roku.

Najlepsze TFI w 2012 roku

Lp Nazwa TFI Odchylenie Liczba funduszy *
1 Quercus TFI 92,72% 8
2 Aviva Investors Poland TFI 55,98% 20
3 Skarbiec TFI 53,18% 19
4 Copernicus Capital TFI 44,72% 4
5 KBC TFI 38,05% 20
6 BZ WBK TFI 30,94% 26
7 IPOPEMA TFI 29,11% 10
8 Union Investment TFI 27,09% 16
9 TFI BNP Paribas Polska 26,88% 6
10 TFI PZU 24,79% 17

Najlepsze fundusze 2012 roku. Źródło: Dział Analiz Bankier.pl
*Liczba funduszy danego TFI, które wzięto pod uwagę w rankinguNajlepsze odchylenie stopy zwrotu względem benchmarku osiągały fundusze Quercus TFI z dużym dystansem do drugiego miejsca, zajmowanego przez Aviva Investors Poland TFI, oraz trzeciego, które przypadło funduszom Skarbiec TFI.


Marcin Świerkot
Piotr Lonczak
Bankier.pl
Źródło:

Do pobrania

baner1pngbaner1png
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki