REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2023-05-26 15:26
publikacja
2023-05-26 15:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-26
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. („Spółka,Emitent”) informuje, iż wpłynęła do Emitenta uchwała Rady Nadzorczej NTT System S.A. nr 1/26/05/2023 z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 oraz 2024.
W myśl wyżej wymienionej uchwały Rada Nadzorcza, działając zgodnie ze swoimi uprawnieniami, obowiązującymi przepisami i normami, w tym na podstawie §13 pkt 2 lit. s) Statutu Spółki o raz §4 pkt 2 lit. s) Regulaminu Rady Nadzorczej NTT System S.A. dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2023 i pierwsze półrocze 2024 roku oraz badania rocznego sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. sporządzonego za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2023 oraz 31 grudnia 2024 roku.
Biegłym rewidentem NTT System S.A. została Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Wiśniowej 40/5, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3704. Wybór Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. stanowi przedłużenie (odnowienie) dotychczasowego zlecenia badania. W przeszłości Spółka korzystała z usług powyższej firmy audytorskiej w latach 2018-2019 oraz 2020-2022.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-26 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2023-05-26 Marcin Olszewski Wiceprezes Zarządu Marcin Olszewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki