REKLAMA
JUŻ JUTRO

NOWOCZESNA FIRMA: Treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 30.06.2022 roku

2022-07-01 10:38
publikacja
2022-07-01 10:38
Zarząd Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30.06.2022 roku, w obecności notariusza - Karoliny Rak-Wrońskiej - prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Koszykowej nr 53 lok. 63, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie odstąpiło od punktu 9 i 10 zaplanowanego porządku obrad tj. odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.

Uchwałą nr 34 Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zmienić dotychczasową treść § 1. statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Nowoczesna Firma spółka akcyjna”.

nadając § 1 statutu Spółki nowe następujące brzmienie:
„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Digital Space spółka akcyjna”

Spółka informuje również o braku zgłoszonych do protokołu, podczas obrad walnego zgromadzenia, sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2), 6), 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20220701_103819_0000142196_0000143817.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki