0,1600 zł
5,26% 0,0080 zł
Nowoczesna Firma SA (NFP)

Wyniki finansowe - NFPL			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 005 1 007 843 79
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -938 -963 -50 -148
Zysk (strata) brutto (tys.) -939 -969 -51 -149
Zysk (strata) netto (tys.)* -939 -969 -51 -149
Amortyzacja (tys.) 653 653 0 0
EBITDA (tys.) -285 -310 -50 -148
Aktywa (tys.) 4 593 4 623 2 956 2 420
Kapitał własny (tys.)* 26 -926 -546 -4 856
Liczba akcji (tys. szt.) 12 767,310 12 767,310 12 767,310 12 767,310
Zysk na akcję (zł) -0,074 -0,076 -0,004 -0,012
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,002 -0,073 -0,043 -0,380
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.