14,8500 zł
-1,33% -0,2000 zł
North Coast SA (NCT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
North_Coast_sprawozdanie_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 156 564 138 928 36 338 32 662
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 447 5 106 2 425 1 200
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 758 3 980 2 265 936
IV. Zysk (strata) netto 7 966 2 553 1 849 600
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7 396 4 239 1 717 997
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 562 11 027 3 844 2 592
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (9 833) (1 115) (2 282) (262)
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (5 874) (10 207) (1 363) (2 400)
IX. Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 855 (295) 198 (69)
X. Aktywa razem (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 97 976 94 788 22 402 22 044
XI. Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 297 10 792 1 897 2 510
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 905 44 450 12 096 10 337
XIII. Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 774 38 566 8 408 8 969
XIV. Kapitał podstawowy (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 146 149
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,31 1,32 0,54 0,31
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,49 12,05 2,63 2,80
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody ze sprzedaży 123 927 103 678 28 763 24 375
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 026 7 285 1 863 1 713
XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 489 7 395 1 970 1 739
XXI. Zysk (strata) netto 6 837 5 968 1 587 1 403
XXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 013 9 183 2 556 2 159
XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (13 834) (3 603) (3 211) (847)
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 3 617 (6 119) 840 (1 439)
XXV. Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 796 (539) 185 (127)
XXVI. Aktywa razem (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 93 522 76 213 21 383 17 724
XXVII. Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 623 - 142 -
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 078 18 683 6 420 4 345
XXIX. Kapitały własne (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 62 314 55 477 14 248 12 902
XXX. Kapitał podstawowy (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 640 640 146 149
XXXI. Liczba akcji (w szt.) 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,14 1,87 0,50 0,44
XXXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (dane na koniec 3 kwartału 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19,47 17,34 4,41 4,06
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
North Coast_sprawozdanie_3Q2019.pdfNorth Coast_sprawozdanie_3Q2019.pdf Sprawozdanie Grupy North Coast_3Q2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Luigi Del Monaco Prezes Zarządu
2019-11-15 Alberto Scibona Członek Zarządu
2019-11-15 Maciej Stróżyk Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.