REKLAMA

NORTH COAST: Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały nr 7/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

2020-12-22 13:55
publikacja
2020-12-22 13:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-22
Skrócona nazwa emitenta
NORTH COAST
Temat
Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały nr 7/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd North Coast. S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 grudnia 2020 r. otrzymał od Sądu Okręgowego w Warszawie odpis pozwu wniesionego przez jednego z akcjonariuszy mniejszościowych o uchylenie w trybie art. 422 § 1 KSH uchwały nr 7/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 jako sprzecznej z dobrymi obyczajami i mającej na celu pokrzywdzenie mniejszościowych akcjonariuszy Spółki.
W ocenie Spółki pozew jest bezzasadny. Spółka ustosunkuje się do powództwa w odpowiedzi na pozew złożonej w zakreślonym przez Sąd 1-miesięcznym terminie i będzie wnosić o oddalenie powództwa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-22 Maciej Stróżyk Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki