REKLAMA

NIK miażdży specustawę covidową. 9 mld złotych poza kontrolą ministra zdrowia i NFZ

2023-09-12 11:59, akt.2023-09-12 16:28
publikacja
2023-09-12 11:59
aktualizacja
2023-09-12 16:28

Szereg regulacji wprowadzonych w czasie pandemii na podstawie specustawy budzi istotne zastrzeżenia z punktu widzenia zgodności z Konstytucją RP. W związku z tym NIK wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności przepisów specustawy i ustawy zmieniającej z Konstytucją.

NIK miażdży specustawę covidową. 9 mld złotych poza kontrolą ministra zdrowia i NFZ
NIK miażdży specustawę covidową. 9 mld złotych poza kontrolą ministra zdrowia i NFZ
fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

Najwyższa Izba Kontroli przeanalizowała postępowanie instytucji państwowych w trakcie pandemii COVID-19. Wnioski przedstawiła we wtorek w Warszawie.

W państwie prawa nawet nieprzewidziany charakter zadań nie usprawiedliwia marnotrawstwa, a nagłość zdarzeń nie usprawiedliwia łamania praw obywateli i działań naruszających przepisy" – powiedział prezes Izby Marian Banaś.

"We wszystkich powyższych aspektach rządzący nie stanęli na wysokości zadania. Nie zapewniono w pełni gospodarnego wydatkowania ogromnych środków publicznych idących w miliardy. Władze nie realizowały też konstytucyjnego obowiązku dotyczącego zwalczania chorób epidemicznych” – ocenił szef NIK.

"Blisko 9 mld na dodatki covidowe, prawie 1 mld na szpitale tymczasowe, ponad 82 mln zł na niekompletne, niesprawne i nie spełniające polskich norm respiratory" - wskazała NIK.

Podał, że - zdaniem NIK - część przepisów wprowadzonych w odpowiedzi na epidemie COVID-19 może być niezgodna z konstytucją. "Takie wątpliwości powstały na tle sposobu uchwalania tzw. specustawy covidowej z 2 marca 2020 r i tzw. ustawy zmieniającej z 31 marca 2020 r., na podstawie której powołano fundusz przeciwdziałania COVID-19. Ponadto wątpliwości co do zgodności z konstytucją budzi szereg szczegółowych zapisów w obydwu tych ustawach” – powiedział Banaś. W związku z tym – jak poinformował - NIK wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.

Banaś przekazał ponadto, że zawnioskował również do TK o zbadanie, czy zgodne z konstytucją są przepisy dające administracji publicznej nadzwyczajne uprawnienia do wydawania poleceń samorządom i zwykłym obywatelom. "Na mój wniosek Trybunał zbada także, czy zgodne z ustawą zasadniczą są przepisy, na podstawie których został utworzony Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, funkcjonujący praktycznie poza kontrolą parlamentu i za pomocą którego finansowane są różnorodne wydatki, dzisiaj już wcale nie związane z przeciwdziałaniem COVID-19” – powiedział prezes NIK.

Wniosek prezesa NIK został skierowany do TK 16 czerwca.

Koronawirus w Polsce. NIK zawiadamia prokuraturę

Na konferencji poinformowano, że NIK złożyła 9 zawiadomień do prokuratury. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podczas kontroli reagowania w COVID-19 - wysłano cztery zawiadomienia, w tym 3 dotyczące zakupu respiratorów przez ministra zdrowia i szefa KPRM. Po kontroli szpitali tymczasowych wysłano cztery zawiadomienia dotyczące działań: wojewody dolnośląskiego, dyrektora szpitala MSWiA w Katowicach oraz ministra aktywów państwowych (2 zawiadomienia w zakresie dotyczącym ponoszenia kosztów szpitali tymczasowych w Hali Jaskółka w Tarnowie). W kwestii realizacji poleceń MZ w sprawie dodatków covidowych wysłano zaś jedno zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, a dalsze są w opracowaniu.

Dyrektor delegatury NIK w Katowicach Piotr Miklis wskazał, że – według oficjalnych danych - od 4 marca 2020 do 30 czerwca 2023 r. na COVID-19 zachorowało ponad 6,5 mln Polaków, a zmarło ponad 119 tys. "W drastycznej formie ujawniło się w czasie epidemii zjawisko tzw. nadmiernej śmiertelności" – powiedział Miklis. Wskazał, że według danych GUS w 2020 r. odnotowano o 67 tys. więcej zgonów niż w 2019. A w 2021 r. liczba zgonów przekroczyła o blisko 154 tys. średnioroczną wartość z ostatnich pięciu lat. "W całym okresie epidemii ze środków publicznych na walkę z COVID-19 wyasygnowano gigantyczne kwoty. Odniesiemy się do części z tych wydatków, do 22 mld zł, które zostały wyasygnowane z funduszu do przeciwdziałania COVID-19, a które przeznaczono na świadczenia, szpitale tymczasowe i dodatki covidowe” – podał Miklis.

Zdaniem Izby, kiedy w marcu 2020 roku wykryto w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa SARS-CoV-2 odpowiedzialne organy i instytucje państwa, podmioty lecznicze i służby nie były przygotowane na wybuch epidemii. Mimo to – jak wskazano w informacji NIK - władze nie ogłosiły stanu klęski żywiołowej, a zamiast tego - poprzez specustawę covidową - wprowadziły zmiany w przepisach, na podstawie których narzucano jeszcze dalej idące ograniczenia, zakazy i nakazy. Specustawa, jak oceniono, zniosła także mechanizmy zabezpieczające prawidłowe wydawanie środków publicznych.

Nieprawidłowości także przy szpitalach covidowych

W ocenie NIK, "szpitale tymczasowe dla chorych na COVID-19 tworzone w Polsce od października 2020 r. na niespotykaną w Europie skalę, powstawały bez żadnego planu, bez rzetelnej analizy danych o sytuacji epidemicznej i dostępności kadr medycznych, a także bez kalkulacji kosztów”. Izba oceniła, że nieskoordynowane w skali kraju działania doprowadziły do powstania nadmiernej, w stosunku do potrzeb, rezerwy łóżek covidowych i personelu medycznego. W efekcie od marca 2020 r. do kwietnia 2022 r. koszty utrzymania gotowości do udzielania świadczeń pacjentom z COVID-19 we wszystkich przystosowanych do tego szpitalach wyniosły ok. 7 mld zł, podczas gdy w tym samym okresie, na faktyczne leczenie pacjentów zakażonych wirusem SARS-COV2 państwo wydało niecałe 5 mld zł.

NIK negatywnie oceniła przygotowanie i realizację poleceń Ministra Zdrowia w sprawie dodatków covidowych; w latach 2020-2021 wydano na nie blisko dziewięć mld zł.

Po kontroli szpitali tymczasowych wysłano 4 zawiadomienia dotyczące działań: wojewody dolnośląskiego, dyrektora szpitala MSWiA w Katowicach oraz ministra aktywów państwowych (2 zawiadomienia w zakresie dotyczącym ponoszenia kosztów szpitali tymczasowych w Hali Jaskółka w Tarnowie). W kwestii realizacji poleceń MZ w sprawie dodatków covidowych, wysłano jedno zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, a dalsze są w opracowaniu.

"Rozmienianie autorytetu NIK na drobne. Szef Izby występuje na konferencjach z liderem partii, jego syn-doradca startuje w wyborach. Wciąganie Izby w brudną kampanię wyborczą. Swoją drogą, gdyby Tusk rządził w Covidzie zostałaby z Polski spalona ziemia. I popiół z cygar Tuska" - skomentował na Twitterze szef MAP Jacek Sasin.

MAP nie zgadza się z zarzutami NIK ws. budowy szpitali tymczasowych

Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało we wtorkowym komunikacie, że "stanowczo nie zgadza się z zarzutami Najwyższej Izby Kontroli w sprawie realizacji przez spółki Skarbu Państwa budowy szpitali tymczasowych".

"W okresie pandemii inwestycje te służyły do ratowania życia i zdrowia chorych na COVID-19. W trosce o pieniądze publiczne MAP bardzo uważnie pilnował, by przy ich realizacji żadna złotówka nie została wydana bez celu. Starał się też, by tam, gdzie niezbędne były jakiekolwiek prace adaptacyjne, remontowe czy też zakupy, mogły one po zakończeniu pandemii służyć placówkom ochrony zdrowia. NIK czyni teraz MAP zarzuty, że działanie nakierowane na ratowanie życia ludzkiego było niegospodarne i wymaga zbadania przez prokuraturę" - podkreślił resort.

MAP zwróciło uwagę, że w 2020 roku prezes Rady Ministrów wydał wybranym spółkom Skarbu Państwa polecenia w formie decyzji administracyjnych ws. niezwłocznego zorganizowania i utworzenia szpitali tymczasowych i wskazał jako właściwe Ministerstwo Aktywów Państwowych do rozliczenia i zwrotu kosztów poniesionych przez spółki.

"W związku z tym utworzono szpitale tymczasowe w Gdańsku, Krynicy-Zdroju, Legnicy, Ostrołęce, Płocku, Pyrzowicach, Radomiu, Radziejowie, Wałbrzychu oraz punkt szczepień populacyjnych w Tarnowie. Łącznie w szpitalach do dyspozycji pacjentów chorych na COVID-19 oddano 1478 łóżek, w tym 100 respiratorowych. Najważniejszym celem utworzenia tych placówek było ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Ministerstwo Aktywów Państwowych realizowało zadania związanie z rozliczeniem i zwrotem kosztów poniesionych przez Spółki w związku z organizacją, utworzeniem i utrzymaniem funkcjonowania szpitali tymczasowych. W ocenie MAP wszystkie wydatki poniesione przez spółki tworzące szpitale tymczasowe były zasadne i celowe" - podkreśliło Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Według MAP "Najwyższa Izba Kontroli w swoich analizach nie wzięła w ogóle pod uwagę sytuacji pandemicznej, w tym dynamiki przebiegu pandemii COVID-19, która nasilała się falami". "Była to sytuacja, która zagrażała życiu i zdrowiu wielu Polaków, a podtrzymywanie gotowości szybkiego oddania kolejnych szpitali było uzasadnione obawą o wielkość i dynamikę kolejnych fali zachorowań. Tylko mając na uwadze te okoliczności, możliwa jest pełna i prawidłowa ocena działalności MAP. NIK uważa jednak, że działanie nakierowane na ochronę zdrowia i życia ludzi przy zachowaniu oszczędnego i starannego gospodarowania środkami publicznymi było niegospodarne" - wskazał resort.

Według Ministerstwa "w gruncie rzeczy NIK czyni MAP zarzuty, że wykazał się troską o publiczne pieniądze i zaoszczędził w ten sposób ok. 25 mln zł, gdyż na taką kwotę oszacowano koszt utworzenia szpitala w Tarnowie".

W stanowisku resortu podkreślono, że "wstrzymanie budowy wynikało ze znacznej poprawy sytuacji epidemicznej i spadającej liczby zachorowań w województwie małopolskim". "Co więcej, na terenie województwa funkcjonowały już 4 szpitale tymczasowe. Inwestycja, która mogłaby się okazać zbędna, pochłonęłaby ok. 25 mln zł. Z drugiej strony w tamtym czasie nie było jednak wiadomo, jak sytuacja epidemiczna będzie się dalej rozwijać i czy budowa szpitala nie okaże się jednak konieczna. Została więc zabezpieczona możliwość szybkiej realizacji tej inwestycji, gdyby to było niezbędne. Ostateczne szpital nie był potrzebny i 25 mln zł nie zostało wydane. NIK uważa teraz, że to było działanie niegospodarne" - napisał resort.

"Mając na uwadze charakter zadań, okoliczności realizacji poleceń oraz podstawowy zakres działalności spółek, MAP wykorzystało dostępne mechanizmy mające na celu weryfikację wydatkowanych kosztów, w związku z czym zbędne było ustalenie kar umownych dla spółek. Swoje działania ministerstwo opierało przede wszystkim na rekomendacjach Ministerstwa Zdrowia i wojewodów, ponieważ w decyzjach Prezesa Rady Ministrów MAP został wskazany, jako organ mający sfinansować organizację utworzenia szpitali tymczasowych" - podkreśliło MAP.

Zwróciło też uwagę, że "w celu zapewnienia kontroli działań, Ministerstwo Aktywów Państwowych zawarło umowę z doradcą inwestycyjnym na świadczenie usług w zakresie analiz i kontroli kompletności dokumentacji związanej z organizacją i utworzeniem szpitali tymczasowych w tym dokumentacji projektowej oraz analizy i weryfikacji kosztów inwestycji dla każdego szpitala tymczasowego".

"MAP jeszcze raz z całą stanowczością podkreśla – wszelkie działania związane z organizacją szpitali tymczasowych służyły ochronie życia i zdrowia obywateli, były staranne, rzetelne i nakierowane na najwyższą dbałość o środki publiczne" - czytamy w komunikacie MAP.

Autorki: Agata Zbieg, Katarzyna Lechowicz-Dyl

Źródło:PAP
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (57)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
roza_von_tusk odpowiada (usunięty)
Szwecją akurat bym się nie onanizował bo tam po wyborach zablokowano największą partię rj. Szwedzkich Demokratów od możliwości tworzenia rządu bo nie pasowała mediom głównego ścieku.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
websterdxb
Kiedy wkońcu prokuratura generalne weźmie się za te przestępcze działania skierowane przeciwko polakom ?
koperytko
Popieram Banasia - wszystkie dodatki covidove do zwrotu. zaczynając od pielegniarek i lekarzy...
sterl
Najpierw politycy pociotki hydraulicy itp to już będzie coś..
lutobor
Na szczęście korona wirus wycofał się z Polski, po tym jak zobaczył niezamaskowanych niezaszczepionych Ukraińców zmierzających do polskich granic.
kon_
no chyba od dawna wszyscy o tym wiedzą
także odgrzewane kluchy przed wybormai, które jeszcze bardziej zwierają szeregi zwolenników władzy

Powiązane: Raport NIK

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki