4,8400 zł
0,00% 0,0000 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 327 323 346 903 76 161 83 023
II. Zysk operacyjny 14 125 21 936 3 287 5 250
III. Zysk przed opodatkowaniem 11 288 20 849 2 626 4 990
IV. Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 9 124 21 180 2 123 5 069
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 99 705 107 303 23 199 25 680
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (97 022) (72 419) (22 575) (17 332)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (51 457) (35 261) (11 973) (8 439)
VIII. Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 703 075 2 525 855 628 432 587 408
IX. Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 826 832 658 736 192 228 153 194
X. Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 481 893 333 749 112 034 77 616
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 344 939 324 987 80 194 75 578
XII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 876 243 1 867 119 436 204 434 214
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 78 018 78 041
XIV. Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
XV. Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 475 898 335 578 344 335 475 898
XVI. Rozwodniona liczba akcji 335 592 288 335 582 269 335 592 288 335 582 269
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,06 0,01 0,01
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,06 0,01 0,01
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody ze sprzedaży 298 830 301 335 69 531 72 117
XX. Zysk operacyjny 13 729 8 924 3 194 2 136
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 11 091 6 420 2 581 1 536
XXII. Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 9 135 5 528 2 126 1 323
XXIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 88 154 62 907 20 511 15 055
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (87 183) (60 809) (20 285) (14 553)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (68 846) 1 860 (16 019) 445
XXVI. Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 586 998 2 469 020 601 446 574 191
XXVII. Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 790 533 681 690 183 789 158 533
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 444 138 322 384 103 257 74 973
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 346 395 359 306 80 533 83 560
XXX. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 796 465 1 787 330 417 656 415 658
XXXI. Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 335 578 78 018 78 041
XXXII. Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 335 578 344 335 578 344 335 578 344 335 578 344
XXXIII. Średnia ważona liczba akcji 335 578 344 335 475 898 335 578 344 335 475 898
XXXIV. Rozwodniona liczba akcji 335 592 288 335 582 269 335 592 288 335 582 269
XXXV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,02 0,01 0,00
XXXVI. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,02 0,01 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-09 Andrzej Abramczuk Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2019-05-09 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku 2018, pokrycia straty powstałej z połączenia Spółki z Telefonia Dialog sp. z o.o., podziału zysku przejętej spółki zależnej pod firmą Telefonia Dialog sp. z o.o. wypracowanego w roku 2018, niepodzielonego przed przejęciem.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.