REKLAMA
WEBINAR

NAVIMOR-INVEST: Zmiany w Zarządzie Spółki.

2018-02-15 19:55
publikacja
2018-02-15 19:55
Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Emitent ), informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Emitenta odbywającej w dniu 15.02.2018r. Pan Krzysztof Kosiorek- Sobolewski złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu w Spółce ze skutkiem na 16 lutego 2018r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 15 lutego 2018 roku powołała Pana Andrzeja Martona do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. od dnia 16 lutego 2018r.

1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta:
Pan Andrzej Marton powołany został do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Przebieg pracy zawodowej:
Pan Andrzej Marton, karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku jako prawnik w KDPW S.A., następnie jako prawnik w Big Bank Gdański S.A. (obecnie Millennium S.A.)
W latach 2001-2011 był Kierownikiem Działu Sprzedaży z firmie Creative Innovation Group Sp. z o.o, oraz w firmie IFS Poland Sp. z o.o. Od roku 2012 również jako Biznes Konsultant, Interim Manager oraz Dyrektor Handlowy w takich firmach jak: Dytron Sp. z o.o, Tourmedica Sp. z.o.o oraz Algolytics Sp. z o.o.
Pan Andrzej Marton jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również podyplomowe studia MBA w szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Psychologię w Zarządzaniu Rozwojem Organizacji na Uniwersytecie SWPS a także Zarządzanie Finansami w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:
Pan Andrzej Marton nie wykonuje poza Emitentem działalności o istotnym znaczeniu dla Emitenta.

4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Pan Andrzej Marton nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem.

5) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Nie wystąpiły.

6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie wystąpiły.

7) Informację, czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Pan Andrzej Marton nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, jak i nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8) Informację, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki