REKLAMA

MPL VERBUM S.A.: Dywidenda - MPL VERBUM S.A.

2020-10-31 15:48
publikacja
2020-10-31 15:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-31
Skrócona nazwa emitenta
MPL VERBUM S.A.
Temat
Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MPL VERBUM S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 października 2020 roku uchwałą nr 9/2020 postanowiło przeznaczyć kwotę 268 888,84 zł. (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 84/100) z zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2019/2020 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy - 0,11 zł (jedenaście groszy) za akcję.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 24 listopada 2020r., natomiast dywidenda zostanie wypłacona 4 grudnia 2020r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-31 Marcin Katański Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki