REKLAMA

MOSTALZAB: Zawarcie umowy przez spółkę zależną z Air Liquide Global E&C Solutions Poland

2021-11-03 12:23
publikacja
2021-11-03 12:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-03
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Zawarcie umowy przez spółkę zależną z Air Liquide Global E&C Solutions Poland
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Zabrze S.A. (Emitent,) informuje, iż w dniu 3 listopada 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. – spółka zależna Emitenta (MZRP) a Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A. na realizację przez MZRP prac obejmujących prefabrykację i montaż konstrukcji i rurociągów, montaże urządzeń, prace izolacyjne w ramach budowy nowej Jednostki Rozdziału Powietrza „ASU KGHM 2" w Głogowie (Umowa).

Wartość wynagrodzenia MZRP za wykonanie prac wynosi ok. 4% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za 2020 r., przy czym całkowite końcowe wynagrodzenie umowne obliczone zostanie na podstawie rzeczywiście wykonanych prac ustalonych na bazie obmiaru powykonawczego i cen jednostkowych.

Termin wykonania prac przypada na wrzesień 2022 r.

W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych za opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy, przy czym łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% całkowitego końcowego wynagrodzenia umownego netto.

Niezależnie od innych postanowień umownych łączna odpowiedzialność MZRP wynikająca z Umowy w odniesieniu do wszystkich tytułów, w tym odszkodowań umownych i/lub roszczeń stron trzecich, jest ograniczona do 100% całkowitego końcowego wynagrodzenia umownego netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-03 Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki