REKLAMA

MOSTALZAB: Informacja o wynikach skupu akcji własnych Spółki

2023-11-27 17:50
publikacja
2023-11-27 17:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-27
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Informacja o wynikach skupu akcji własnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Zabrze S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 36/2023 z dnia 4 września 2023 r., nr 41/2023 z dnia 17 października 2023 r. oraz nr 42/2023 z dnia 25 października 2023 r. dotyczących uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, uchwały Zarządu Spółki w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Mostostal Zabrze S.A. („Zaproszenie”), informuje, iż w dniu 27 listopada 2023 r. uzyskał od podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu skupu akcji własnych, tj. Domu Maklerskiego BDM S.A., informację o wynikach skupu akcji własnych Spółki przeprowadzonego w ramach Zaproszenia.

Zgodnie z otrzymaną informacją, w wyniku przeprowadzonego skupu akcji własnych zostanie nabytych przez Spółkę 740.000 akcji Spółki, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, stanowiących wyłącznie akcje na okaziciela, będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i oznaczone kodem ISIN PLMSTZB00018 („Akcje Własne”). W ramach Zaproszenia nie złożono ofert sprzedaży dotyczących akcji imiennych Spółki, nie będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oznaczonych kodem ISIN PLMSTZB00059.

Akcje Własne zostaną nabyte po cenie 6,5 zł za jedną Akcję Własną, tj. za łączną cenę 4.810.000 zł. Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych wynosi 1.480.000 zł. Nabywane przez Emitenta Akcje Własne stanowią 1,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Planowany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych to 30 listopada 2023 r. Transakcje nabycia Akcji Własnych zostaną przeprowadzone poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM S.A. Celem nabycia Akcji Własnych jest umorzenie Akcji Własnych i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto Spółka przekazuje, iż zgodnie z otrzymaną informacją o wynikach skupu akcji własnych, w ramach Zaproszenia złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 47.638.292 akcji Spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki do sprzedaży przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierzała nabyć w ramach skupu akcji własnych, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w Zaproszeniu. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniesie 98,45%.

Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego, o czym mowa w raporcie bieżącym nr 44/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. Spółka nie posiada obecnie akcji własnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-27 DARIUSZ PIETYSZUK PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki