REKLAMA

MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Otrzymanie postanowienia z Sądu w sprawie wstrzymania likwidacji masy upadłościowej Spółki

2021-02-22 14:13
publikacja
2021-02-22 14:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
MODULE TECHNOLOGIES S.A.
Temat
Otrzymanie postanowienia z Sądu w sprawie wstrzymania likwidacji masy upadłościowej Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Module Technologies S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”) informuje, iż w dniu 19 lutego 2021 r. do Emitenta wpłynęło postanowienie wydane w dniu 8 lutego 2021 r. przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Referat upadłości, wskazujące, iż na posiedzeniu niejawnym w sprawie z wniosku wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Bielsku-Białej o ogłoszenie upadłości dłużnika Module Technologies S.A. w Bielsku-Białej postanowiono na podstawie art. 309 ustawy Prawo upadłościowe:
1. wstrzymać likwidację masy upadłościowej Module Technologies Spółki Akcyjnej w Bielsku-Białej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000378509 – do czasu uprawomocnienia się postanowienia z dnia 29 września 2020 r. o ogłoszenie upadłości,
2. określić, iż syndyk może dokonywać likwidacji masy upadłościowej dla zaspokojenia kosztów postępowania w zakresie określonym przez przepis art. 310 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowej.
Ponadto wskazano, iż na doręczone postanowienie nie służy zażalenie.
Zarząd Emitenta o wydaniu przez Sąd postanowienia o sygn. VI U 116/20, w którym orzekł o ogłoszeniu upadłości wobec Emitenta na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie oddział w Bielsku-Białej informował w dniu 9 października 2020 r. poprzez raport ESPI nr 22/2020.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-22 Mirosław Pasieka Prezes Zarządu Mirosław Pasieka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki