0,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
LS TECH - HOMES SA (LSH)

Akcjonariat - LSTECHHOM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 5 582 469,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 55 824 694 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36 580 009
Liczba głosów na WZA: 55 824 694 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,53%
Kapitał akcyjny: 27 912 347,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36 580 009
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,53%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,47%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
ASI Integra Management sp. z o.o. Invest SKA 16 065 760 (28,78%) 16 065 760 (28,78%) 2021-02-12 -
Sobieski, Marek Zbigniew 7 066 607 (12,66%) 7 066 607 (12,66%) 2020-12-09 -
Mestivia Management Ltd. 6 000 000 (10,75%) 6 000 000 (10,75%) 2015-12-03 -
PFR Ventures sp. z o.o. 4 227 642 (7,57%) 4 227 642 (7,57%) 2015-12-03 -
Surowiec Leszek 3 220 000 (5,77%) 3 220 000 (5,77%) 2013-10-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria G - subskrypcja prywatna 2 000 000
0,50 23 000 000
11 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 816 822
0,50 55 824 694
27 912 347,00
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 1 583 644
0,50 34 861 286
17 430 643,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-22
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-01-21 6 000 000
3 000 000,00
0,50 0,50 6 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-16
seria B - subskrypcja prywatna 2011-02-17 6 200 000
3 100 000,00
0,50 0,50 12 200 000
6 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-19
seria C - subskrypcja prywatna 2011-06-30 3 500 000
1 750 000,00
0,50 0,50 15 700 000
7 850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-23
seria D - subskrypcja prywatna 2011-07-28 1 000 000
500 000,00
0,50 0,50 16 700 000
8 350 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-14
seria E - subskrypcja prywatna 2012-11-15 2 500 000
3 125 000,00
0,50 1,25 19 200 000
9 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-13
seria F - subskrypcja prywatna 2013-05-28 1 800 000
2 250 000,00
0,50 1,25 21 000 000
10 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2014-12-22 6 000 000
0,50 29 000 000
14 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-27
seria I - subskrypcja prywatna 2015-11-03 4 227 642
5 199 999,66
0,50 1,23 33 227 642
16 613 821,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-03
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2016-02-29 1 633 644
816 822,00
0,50 0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - prawo poboru 1:1 2017-06-12 20 963 408
10 481 704,00
0,50 0,50 54 191 050
27 095 525,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-23
zmiana firmy z LS Tech-Homes SA na Module Technologies SA 2018-06-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-09

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Sobieski Marek 0 (-7 066 607) 0,00 (-12,66) 0 (-7 066 607) 0,00 (-12,66) 2020-12-09
Sobieski Marek 7 066 607 (300 000) 12,66 (0,54) 7 066 607 (300 000) 12,66 (0,54) 2019-12-31
ASI Integra Management sp. z o.o. Invest SKA ZWZ 16 307 645 (3 900) 29,21 16 307 645 (3 900) 29,21 2019-06-27
ASI Integra Management sp. z o.o. Invest SKA NWZ 16 303 745 (15 295) 29,21 (0,03) 16 303 745 (15 295) 29,21 (0,03) 2019-01-31
Sobieski Marek 6 766 607 (3 900 000) 12,12 (3,49) 6 766 607 (3 900 000) 12,12 (3,49) 2018-05-23
ASI Integra Management sp. z o.o. Invest SKA 16 288 450 29,18 16 288 450 29,18 2018-05-23
ASI Integra Management sp. z o.o. Invest SKA 16 288 450 (13 100 000) 29,18 (28,23) 16 288 450 (13 100 000) 29,18 (19,59) 2018-05-23
Sobieski Marek ZWZ 2 866 607 8,63 (0,41) 2 866 607 8,63 (0,41) 2016-07-28
Sobieski Marek ZWZ 2 866 607 8,22 (3,08) 2 866 607 8,22 (3,08) 2016-07-28
Sobieski Marek ZWZ 2 866 607 (25 887) 5,14 (-4,65) 2 866 607 (25 887) 5,14 (-4,65) 2016-07-28
PFR Ventures sp. z o.o. 4 227 642 12,72 (0,59) 4 227 642 12,72 (0,59) 2015-12-03
PFR Ventures sp. z o.o. 4 227 642 12,13 4 227 642 12,13 2015-12-03
Mestivia Management Ltd. 6 000 000 18,05 (0,84) 6 000 000 18,05 (0,84) 2015-12-03
Mestivia Management Ltd. 6 000 000 (-640 000) 17,21 (-5,68) 6 000 000 (-640 000) 17,21 (-5,68) 2015-12-03
Sobieski Marek 2 840 720 9,79 (1,25) 2 840 720 9,79 (1,25) 2015-07-27
Sobieski Marek 2 840 720 8,54 2 840 720 8,54 2015-07-27
Sobieski Marek 2 840 720 (334 720) 8,54 (-6,46) 2 840 720 (334 720) 8,54 (-6,46) 2015-07-27
Mestivia Management Ltd. 6 640 000 22,89 (2,91) 6 640 000 22,89 (2,91) 2015-07-27
Mestivia Management Ltd. 6 640 000 19,98 6 640 000 19,98 2015-07-27
Mestivia Management Ltd. 6 640 000 (640 000) 19,98 (-15,94) 6 640 000 (640 000) 19,98 (-15,94) 2015-07-27
ASI Integra Management sp. z o.o. Invest SKA 3 188 450 0,95 (-8,64) 3 188 450 9,59 2015-07-27
ASI Integra Management sp. z o.o. Invest SKA 3 188 450 9,59 (0,44) 3 188 450 9,59 (0,44) 2015-07-27
ASI Integra Management sp. z o.o. Invest SKA 3 188 450 9,15 (3,44) 3 188 450 9,15 (3,44) 2015-07-27
ASI Integra Management sp. z o.o. Invest SKA 3 188 450 5,71 (-5,28) 3 188 450 5,71 (-5,28) 2015-07-27
ASI Integra Management sp. z o.o. Invest SKA 3 188 450 10,99 3 188 450 10,99 2015-07-27
ABS Investment SA 1 100 990 (-381 250) 4,78 (-4,09) 1 100 990 (-381 250) 4,78 (-4,09) 2015-03-10
Olivien Corp. Ltd. 1 200 000 6,25 (1,04) 1 200 000 6,25 (1,04) 2014-01-20
Olivien Corp. Ltd. 1 200 000 5,21 (1,08) 1 200 000 5,21 (1,08) 2014-01-20
Olivien Corp. Ltd. 1 200 000 4,13 1 200 000 4,13 2014-01-20
Krukowski Przemysław 0 (-1 200 000) 0,00 (-6,25) 0 (-1 200 000) 0,00 (-6,25) 2014-01-20
Krukowski Przemysław 1 200 000 6,25 1 200 000 6,25 2014-01-19
Mrzygłód Artur 1 258 960 4,34 (-2,21) 1 258 960 4,34 (-2,21) 2013-12-18
Mrzygłód Artur 1 258 960 6,55 (1,08) 1 258 960 6,55 (1,08) 2013-12-18
Mrzygłód Artur 1 258 960 5,47 1 258 960 5,47 2013-12-18
Baumberg Holdings Ltd. 0 (-978 960) 0,00 (-5,09) 0 (-978 960) 0,00 (-5,09) 2013-12-18
Baumberg Holdings Ltd. 978 960 5,09 978 960 5,09 2013-12-12
Surowiec Leszek 3 220 000 0,96 (-8,73) 3 220 000 9,69 2013-10-29
Surowiec Leszek 3 220 000 9,69 (0,45) 3 220 000 9,69 (0,45) 2013-10-29
Surowiec Leszek 3 220 000 9,24 (-7,53) 3 220 000 9,24 (-7,53) 2013-10-29
Surowiec Leszek 3 220 000 16,77 (2,77) 3 220 000 16,77 (2,77) 2013-10-29
Surowiec Leszek 3 220 000 14,00 (2,90) 3 220 000 14,00 (2,90) 2013-10-29
Surowiec Leszek 3 220 000 (-280 000) 11,10 (-9,85) 3 220 000 (-280 000) 11,10 (-9,85) 2013-10-29
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami powiązanymi 116 590 0,60 (0,60) 116 590 0,60 (0,60) 2013-07-23
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami powiązanymi 116 590 (7 830) 0,00 (-0,65) 116 590 (7 830) 0,00 (-0,65) 2013-07-23
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami powiązanymi 108 760 0,65 (0,09) 108 760 0,65 (0,09) 2012-09-28
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami powiązanymi 108 760 (-8 150) 0,56 (-0,14) 108 760 (-8 150) 0,56 (-0,14) 2012-09-28
Jarosz Sławomir 116 910 (-9 540) 0,70 (-0,05) 116 910 (-9 540) 0,70 (-0,05) 2012-09-03
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami powiązanymi 126 450 0,75 126 450 0,75 2012-07-19
Jarosz Sławomir 126 450 (68 850) 0,75 (0,41) 126 450 (68 850) 0,75 (0,41) 2012-07-19
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami powiązanymi 57 600 (21 600) 0,34 (0,13) 57 600 (21 600) 0,34 (0,13) 2012-07-12
Sobieski Marek 2 506 000 15,00 (1,95) 2 506 000 15,00 (1,95) 2012-06-29
Sobieski Marek 2 506 000 13,05 (2,16) 2 506 000 13,05 (2,16) 2012-06-29
Sobieski Marek 2 506 000 10,89 (2,25) 2 506 000 10,89 (2,25) 2012-06-29
Sobieski Marek 2 506 000 (6 000) 8,64 (-6,33) 2 506 000 (6 000) 8,64 (-6,33) 2012-06-29
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami powiązanymi 36 000 0,21 36 000 0,21 2012-06-27
Surowiec Leszek 3 500 000 20,95 (2,73) 3 500 000 20,95 (2,73) 2012-06-14
Surowiec Leszek 3 500 000 18,22 3 500 000 18,22 2012-06-14
Sobieski Marek 2 500 000 14,97 2 500 000 14,97 2012-06-14
Mestivia Management Ltd. 6 000 000 35,92 (4,67) 6 000 000 35,92 (4,67) 2012-06-14
Mestivia Management Ltd. 6 000 000 31,25 (5,17) 6 000 000 31,25 (5,17) 2012-06-14
Mestivia Management Ltd. 6 000 000 26,08 (5,40) 6 000 000 26,08 (5,40) 2012-06-14
Mestivia Management Ltd. 6 000 000 20,68 6 000 000 20,68 2012-06-14
ABS Investment SA 1 482 240 8,87 (1,16) 1 482 240 8,87 (1,16) 2012-06-14
ABS Investment SA 1 482 240 7,71 (1,27) 1 482 240 7,71 (1,27) 2012-06-14
ABS Investment SA 1 482 240 6,44 1 482 240 6,44 2012-06-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-09-15 Prawo poboru 1:1
2016-12-31 Prawo poboru 1:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.