REKLAMA

MEX POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2021-04-29 19:03
publikacja
2021-04-29 19:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
list_prezesa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_1Y_jednostkowy_MEX_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ocena_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_komitet_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1310_MEX_31.12.2020_Sprawozdanie_z_badania-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 273,00 5 148,00 731,00 1 197,00
II. Koszt własny sprzedaży 1 219,00 1 761,00 272,00 409,00
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 2 054,00 3 387,00 459,00 787,00
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 110,00 -505,00 -248,00 -117,00
V. Zysk (strata) brutto -4 810,00 1 160,00 -1 075,00 270,00
VI. Zysk (strata) netto -4 534,00 1 010,00 -1 013,00 235,00
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,59 0,13 -0,13 0,03
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 221,00 215,00 49,00 50,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 008,00 289,00 225,00 67,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 235,00 -523,00 53,00 -122,00
XI. Aktywa razem 22 083,00 28 570,00 4 785,00 6 709,00
XII. Zobowiązania razem 10 246,00 12 200,00 2 220,00 2 865,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 931,00 7 254,00 1 068,00 1 703,00
XIV. Kapitał własny 11 836,00 16 370,00 2 565,00 3 844,00
XV. Kapitał podstawowy 767,00 767,00 166,00 180,00
XVI. Liczba akcji w sztukach 7 665 436,00 7 665 436,00 7 665 436,00 7 665 436,00
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,54 2,14 0,33 0,50
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
list prezesa.pdflist prezesa.pdf List Prezesa Zarządu
SF 1Y jednostkowy MEX 2020.pdfSF 1Y jednostkowy MEX 2020.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z mssf za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
Sprawozdanie Zarzadu.pdfSprawozdanie Zarzadu.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Mex Polska oraz Spółki Mex Polska S.A. za rok 2020
ocena RN.pdfocena RN.pdf Ocena RN Mex Polska S.A. sprawozdnia Zarządu z dziłaności GK Mex Polska oraz Spółki Mex Polska S.A. za rok 2020 oraz sprawozdań finansowych za 2020 rok
oswiadczenie RN komitet audytu.pdfoswiadczenie RN komitet audytu.pdf Oświadczenie RN Mex Polska S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2020
oswiadczenie zarządu.pdfoswiadczenie zarządu.pdf Oświadczenie Zarzadu Mex Polska S.A. w sprawie zgodności sprawozdań za 2020 r. z zasadami rachunkowości oraz rzetelności sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2020
1310_MEX_31.12.2020_Sprawozdanie_z_badania-sig.pdf1310_MEX_31.12.2020_Sprawozdanie_z_badania-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki