REKLAMA

MEDINICE S.A.: wyniki finansowe

2021-09-07 22:02
publikacja
2021-09-07 22:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_za_I_polrocze_2021_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MEDINICE_Raport_z_przegladu_-_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MEDINICE_Raport_z_przegladu_-_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Razem przychody z działalności 72 311 16 70
II. Razem koszty z działalności operacyjnej -1 500 -1 094 -330 -246
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 428 -782 -315 -176
IV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -1 428 -782 -315 -176
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 483 -825 -327 -186
VI. Suma całkowitych dochodów -1 483 -825 -327 -186
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -84 -1 709 -19 -385
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 730 -859 -1 042 -193
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 270 -8 280 -2
X. Liczba akcji 5 362 009 4 362 009 5 362 009 4 362 009
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję -0,28 -0,19 -0,06 -0,04
XII. Aktywa razem 23 677 10 606 5 237 2 375
XIII. Zobowiązania razem 5 658 3 075 1 252 689
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 827 808 404 181
XV. Zobowiązania długoterminowe razem 3 832 2 267 848 508
XVI. Kapitał własny 18 019 7 531 3 986 1 686
XVII. Nadwyżka ze sprzedaży akcji 24 002 12 630 5 309 2 828
XVIII. Liczba akcji 5 362 009 5 362 009 5 362 009 5 362 009
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję 3,36 1,40 0,74 0,31


Dane porównawcze z wierszy XII do XIX prezentowane są na dzień
31.12.2020 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport za I półrocze 2021 r..pdfSkonsolidowany Raport za I półrocze 2021 r..pdf Skonsolidowany Raport za I półrocze 2021 r.
MEDINICE Raport z przeglądu - skonsolidowane.pdfMEDINICE Raport z przeglądu - skonsolidowane.pdf Medinice Raport z przeglądu - skonsolidowane
MEDINICE Raport z przeglądu - jednostkowe.pdfMEDINICE Raport z przeglądu - jednostkowe.pdf Medinice Raport z przeglądu - jednostkowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-07 Sanjeev Choudhary Prezes Zarządu
2021-09-07 Arkadiusz Dorynek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki