REKLAMA

MEDINICE S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta

2021-07-28 16:43
publikacja
2021-07-28 16:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-28
Skrócona nazwa emitenta
MEDINICE S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Medinice S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 28 lipca 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) podjął uchwałę nr 767/2021 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J Emitenta, w której stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu GPW do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW dopuszczonych jest 829.766 (osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu GPW, postanowił wprowadzić te akcje z dniem 30 lipca 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym pod dotychczasowym kodem „PLMDNCE00016”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-28 Sanjeev Choudhary Prezes Zarządu
2021-07-28 Arkadiusz Dorynek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki