REKLAMA

MEDIATEL: informacja o decyzji KNF z dnia 3 marca 2020 r.

2020-03-05 22:08
publikacja
2020-03-05 22:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-05
Skrócona nazwa emitenta
MEDIATEL
Temat
informacja o decyzji KNF z dnia 3 marca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Dnia 5 marca 2020 r. została doręczona decyzja KNF z dnia 3 marca 2020 r., na mocy której wobec MEDIATEL S.A.:
- nałożono karę pieniężną w wysokości 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych);
- utrzymano w mocy kary pieniężne w wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) i 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) nałożone w decyzji KNF z dnia 3 grudnia 2019 r.;
- wykluczono akcje spółki MEDIATEL S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Decyzja jest ostateczna. MEDIATEL S.A. przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Ww. decyzja wskazuje, że skutek w postaci wykluczenia akcji spółki MEDIATEL S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następuje po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-05 Paweł Paluchowski Prezes
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki