REKLAMA

MANGATA HOLDING SA: Powołanie Pana Roberta Czajkowskiego do Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.

2021-06-08 15:14
publikacja
2021-06-08 15:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oswiadczenie_-_kandydat_na_czlonka_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
MANGATA HOLDING SA
Temat
Powołanie Pana Roberta Czajkowskiego do Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Czajkowskiego.
Wykształcenie:
Pan Robert Czajkowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł Magistra Ekonomii (1997 – 2002). Jest absolwentem podyplomowych studiów Prawa Gospodarczego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2003 – 2004). W latach 2010 – 2011 ukończył Akademię Przywództwa Strategicznego w Harvard Business School.
Doświadczenie zawodowe:
Pan Robert Czajkowski swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2000 roku w firmie Gillette Poland S.A. w strukturach sprzedaży dywizji Oral-B/Braun w kanale farmaceutycznym. W latach 2002 – 2004 pracował w firmie PZ Cussons na stanowiskach Area Sales Managera, Area Operation Managara i finalnie Key Account Manager odpowiedzialnego za rozwój marek E, Luksja, Morning Fresh, Skrzat, Pollena, Kwiaty Polskie w kanale nowoczesnym. W latach 2005-2007 był Dyrektorem Sprzedaży w CENOS Sp. z o.o.
Pan Robert Czajkowski od 2007 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w Good Food Products Sp. z o.o. W 2009 r. wspólnie z funduszem Avallon przeprowadził transakcję MBO nabycia udziałów Spółki od jej pierwotnych założycieli. W roku 2011 oraz 2015 przeprowadził kolejne transakcje sprzedaży większościowego pakietu udziałów Spółki w sektorze Private Equity na rzecz Funduszy Resource Partners oraz Hartenberg Holding.
Pan Robert Czajkowski w latach 2011 – 2016 był członkiem Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A., a w latach 2014 – 2016 Członkiem Rady Nadzorczej World Class Romania.
Pan Robert Czajkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie prowadzi innej działalności, która jest konkurencyjna dla Spółki. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Oświadczenie złożone przez Pana Roberta Czajkowskiego stanowi załącznik do raportu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Pana Roberta Czajkowskiego na Członka Komitetu Audytu.
Załączniki
Plik Opis
Oświadczenie - kandydat na członka RN.pdfOświadczenie - kandydat na członka RN.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-08 Katarzyna Kopytowska Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki