MAKARONY POLSKIE S.A.: Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.

2019-06-28 16:28
publikacja
2019-06-28 16:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-28
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka Makarony Polskie SA, informuje że w związku z zawarciem aneksu do umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym /Spółka informowała o tych umowach m.in. w raporcie bieżącym nr 19 z dnia 27 czerwca 2019 roku/, spółka zależna Stoczek Natura Sp. z o.o. (Makarony Polskie SA posiada 100% udziałów w tej spółce) zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy poręczenia spłaty ww. zobowiązania kredytowego. Makarony Polskie SA informowała o udzieleniu poręczeń w raporcie bieżącym m. in.: nr 32/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku oraz 21/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku.

Na mocy zawartego w dniu 28 czerwca 2019 roku aneksu wydłużeniu uległ termin obowiązywania poręczenia udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. Poręczenie umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym obowiązuje w terminie do 30 grudnia 2020 roku (dotychczasowy termin 30 grudnia 2019 roku).

Szczegółowe warunki udzielonego poręczenia nie odbiegają od standardów rynkowych obowiązujących w tym zakresie. Wynagrodzeniem spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. jest prowizja z tytułu udzielania poręczenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-28 Beata Majewska-Karp Prokurent
2019-06-28 Tomasz Blat Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki