REKLAMA

M FOOD S.A.: Istotna informacja

2021-08-06 16:23
publikacja
2021-08-06 16:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-06
Skrócona nazwa emitenta
M FOOD S.A.
Temat
Istotna informacja
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając w imieniu M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportów ESPI nr 12/2018 z dnia 26 października 2018 r., nr 1/2019 i nr 2/2019 z dnia 24 maja 2019 r. oraz raportu nr 1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r., Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisany aneks do umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 23 maja 2019 roku wraz z umową zakupu 15.900 udziałów w JGV Bułgaria Ltd. z siedzibą w Targovishte (dalej: „JGV BG”) po cenie 12,50 BGN (lew bułgarski) za 1 udział, o łącznej wartości 198.750 BGN, będącej kolejnym planowanym etapem realizacji długoterminowej strategii rozwoju Spółki. Pierwotne warunki umowy inwestycyjnej zakładały nabycie dodatkowego pakietu udziałów JGV BG na poziomie gwarantującym osiągnięcie 90% w kapitale zakładowym oraz głosach na zgromadzeniu wspólników JGV BG. W wyniku zmiany umowy inwestycyjnej skutkującej zwiększeniem liczby nabywanych przez Spółkę udziałów JGV BG, w ramach drugiego etapu realizowanego procesu finalne zaangażowanie kapitałowe Spółki w JGV BG wzrosło do poziomu 99,91%. Nabycie udziałów JGV BG zostanie opłacone w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od podpisania umowy, ze środków własnych Spółki lub z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-06 JERZY GĄDEK PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

To żabkość na rynku

17 000 zł przychodu gwarantowanego przez rok do 12 000 zł na rozwój biznesu tylko 5000 zł wkładu własnego w pełni wyposażony sklep

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki