REKLAMA

Leasing czy pożyczka - co jest dziś korzystniejsze dla przedsiębiorcy?

2015-06-02 15:48
publikacja
2015-06-02 15:48

Kiedy przedsiębiorcom poszukującym finansowania bardziej opłaci się skorzystanie z leasingu, a kiedy z pożyczki? Podpowiadamy, czy niektóre grupy zawodowe i społeczne mogą liczyć na preferencyjne warunki oferty i jaki sprzęt można dziś wziąć w leasing.

– Za pomocą leasingu można dziś sfinansować wszelkiego rodzaju aktywa, od samochodów osobowych poprzez maszyny budowlane, urządzenia techniczne, linie produkcyjne, po sprzęt i oprogramowanie IT – podkreśla w rozmowie z Bankier.pl Bartosz Bakes, Dyrektor Departamentu Sprzedaży w EFL.

Bankier.pl: Jak ocenia Pan stan świadomości polskich przedsiębiorców MŚP na temat leasingu?

Bartosz Bakes, Dyrektor Departamentu Sprzedaży EFL: Przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mają do wyboru kilka ofert zewnętrznego finansowania. Mogą wybierać pomiędzy kredytem bankowym, leasingiem, środkami unijnymi, pożyczkami pozabankowymi, faktoringiem.

/ fot. Sergey Nivens / YAY Foto

W roku 2011 Instytut Badawczy TNS Pentor na zlecenie EFL przeprowadził badania, w których ustalił, jakie z dostępnych na rynku ofert preferują polscy przedsiębiorcy. Z badania wynika, że  najbardziej popularnymi źródłami zewnętrznego finansowania  są: kredyt bankowy (46 %) oraz leasing (32%). W tym samym badaniu TNS Pentor zbadał również znajomość przedsiębiorców z sektora MŚP dostępnych na rynku instrumentów zewnętrznego finansowania, w tym między innymi kredytu i leasingu. Opublikowane w raporcie „MŚP pod lupą” wyniki badania wskazują, że prawie wszyscy  respondenci wymieniali kredyt bankowy (99 proc.) i leasing (96 proc.) jako znane sobie sposoby finansowania działalności i inwestycji w firmie.

Jeżeli zestawimy wyniki tego badania z wynikami firm leasingowych – branża leasingowa wypracowała w ubiegłym 2014 roku historycznie najwyższy wynik, finansując inwestycje o wartości 42,8 mld zł – możemy śmiało powiedzieć, że polscy przedsiębiorcy znają i doceniają leasing jako prosty, szybki i bezpieczny instrument wpierający rozwój inwestycji.

Co spośród wspomnianych opcji, jest korzystniejsze dla przedsiębiorcy szukającego finansowania: leasing czy pożyczka? Jakie są konkretnie zalety i wady każdego z rozwiązań?

Leasing i pożyczka są komplementarnymi wobec siebie instrumentami finansowymi. Wybór formy finansowania zależy od preferencji klientów.

Dla przedsiębiorcy, który optymalizuje koszty prowadzenia biznesu, najlepszym rozwiązaniem będzie leasing operacyjny. Jest on preferowany z uwagi na korzyści dla leasingobiorców; raty leasingowe oraz wpłata początkowa (tzw. czynsz inicjalny)

w całości stanowią koszt uzyskania przychodu. W przypadku leasingu operacyjnego umowa musi być zawarta na okres stanowiący co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji (na przykład meble – stawka amortyzacji 20 proc., minimalny okres leasingu wynosi 2 lata). Dodatkowo leasingobiorca może odliczać VAT od rat leasingowych (w przypadku tego rodzaju leasingu VAT płatny jest w ratach i wynosi zawsze 23 proc.).

Część klientów firm leasingowych decyduje się na leasing finansowy. Leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towaru. Leasingobiorca, podpisując umowę, zobowiązany jest do zapłacenia całego należnego podatku VAT z góry. Ta forma leasingu jest korzystna w przypadku leasingu sprzętów z 8 proc. VAT-em, ponieważ taki też podatek VAT (8 proc.) ma do zapłaty leasingobiorca. Jeśli sprzęt z 8 proc. podatkiem VAT byłby leasingowany w leasingu operacyjnym VAT, wynosiłby 23 proc. Kosztem uzyskania przychodu dla leasingobiorcy w przypadku leasingu finansowego jest jedynie część odsetkowa raty leasingowej oraz amortyzacja sprzętu. W przypadku leasingu finansowego umowę można zawrzeć już na okres 6 miesięcy.

Dla klientów, którzy nie są płatnikami VAT lub, którzy chcą skorzystać z funduszy unijnych, najlepszym rozwiązaniem jest pożyczka.

Pożyczka jest udzielana klientowi, który automatycznie staje się właścicielem sprzętu – inaczej niż jest to w przypadku leasingu. Głównym powodem tak dużej popularności tego instrumentu np. w sektorze Agro jest możliwość skorzystania z rolniczych funduszy unijnych obsługiwanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Struktura pożyczki pozwala na wystawianie faktury bezpośrednio na pożyczkobiorcę, co skutkuje możliwością ubiegania się o jednorazowy zwrot poniesionych kosztów z ARiMR. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że pożyczkę cechują m.in. długi okres finansowania, zerowy lub niski wkład własny oraz doradztwo specjalistów z firmy leasingowej. Ważny jest również elastyczny harmonogram spłat zobowiązań. Pożyczka jest udzielana klientowi na zakup wybranego środka trwałego, przy czym pożyczkobiorca staje się właścicielem nabytego sprzętu. Głównie ze względów podatkowych rolnicy, którzy korzystają z dotacji, a ponadto często nie są płatnikami podatku VAT, jako narzędzie finansowania inwestycji chętnie wybierają pożyczkę.

Jakie są najczęściej argumenty klientów, którzy decydują się na leasing? Innymi słowy które korzyści, według Państwa doświadczeń, wygrywają najczęściej?

Klienci najczęściej podkreślają korzyści podatkowe, minimum formalności przy podpisywaniu umowy, szybką decyzję kredytową i indywidualne podejście do każdego klienta. Większość instytucji finansowych stawia przedsiębiorcom wysokie wymagania, dlatego leasing pozostaje jedną z korzystniejszych form pozyskania środków.

Pozyskanie finansowania za pośrednictwem leasingu jest łatwiejsze, niż uzyskanie ich
w ramach kredytu. Firmy leasingowe przez cały okres umowy pozostają właścicielami sprzętu, dlatego też stosują prostsze i bardziej przejrzyste procedury udzielenia finansowania. Leasingodawca nie wprowadza klauzul przewłaszczenia ani nie wymaga skomplikowanych zabezpieczeń, przez co decyzja leasingowa jest szybsza.

Czy oferta kierowana do konkretnych grup zawodowych lub społecznych (rolników, branży transportowej czy innej) znacznie różni się od standardowego leasingu? Na czym najczęściej polegają te różnice?

W samej umowie leasingu czy pożyczki nie ma zasadniczych różnic. Różnice mogą pojawić się w samej ofercie.Firmy  leasingowe przygotowują oferty w oparciu o wiedzą na temat branż  i sektorów uwzględniające ich modele biznesowe, specyfikę działalności. Dla przedsiębiorców, których działalność gospodarcza charakteryzuje się sezonowością - jest to m.in. sektor rolniczy oraz budowlany - optymalnym rozwiązaniem jest indywidualnie konstruowany elastyczny harmonogram spłat, dostosowany do cykliczności i różnic w uzyskiwanych przychodach.

Przedsiębiorca, korzystając z elastycznego leasingu, w momencie podpisania umowy sam decyduje o wysokości rat leasingowych, które będzie spłacał przez cały okres trwania umowy. Dzięki temu możliwe jest spłacanie wyższej kwoty czynszu leasingowego w miesiącach, w których budżet firmy na to pozwala, natomiast niższych - kiedy dochody przedsiębiorstw są mniejsze.

Firmy leasingowe współpracują z dostawcami i producentami różnego rodzaju maszyn, urządzeń, z dealerami i vendorami. W oparciu o tę współpracę mogą zaoferować klientom atrakcyjne finansowanie.

Uzupełnieniem oferty firm leasingowych będzie pożyczka. Ta forma finansowania jest również odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców reprezentujących różne branże. W tym momencie w ofercie firm leasingowych dostępna jest pożyczka na zakup maszyn i urządzeń - w tym budowlanych, Agro oraz IT i oprogramowania - pojazdów w tym pojazdów ciężarowych o ładowności powyżej 3,5 t. Decyzję o wyborze formy finansowania podejmuje sam przedsiębiorca.

Czy oferta leasingu w dzisiejszych czasach różni się mocno od leasingu kilka lat temu?

Leasing kilka lat temu koncentrował się na pojazdach, dziś wkracza w nowe obszary. Za pomocą leasingu można dziś sfinansować wszelkiego rodzaju aktywa - od nieruchomości, po laptopy, smartfony, urządzenia techniczne, maszyny.

Wraz z usługą leasingu, klient otrzymuje cały pakiet dodatkowych usług, takich jak ubezpieczenia mienia, ochrona prawna (ubezpieczenie), wszelkiego rodzaju assistance czy usługi wspomagające prowadzenie biznesu.

Wraz ze wzrostem konkurencji na rynku leasingu, oferta dla klienta jest coraz bardziej konkurencyjna pod względem cenowym (marża, stopa procentowa) oraz umożliwia finansowanie określonych potrzeb inwestycyjnych.

Zmieniło się również podejście firm leasingowych, które na podstawie przez lata zdobywanego doświadczenia są w stanie finansować dziś coraz bardziej skomplikowane i bardziej ryzykowne inwestycje.

Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby móc skorzystać z oferty leasingu?

Leasing staje się w obecnych warunkach gospodarczych coraz powszechniejszym instrumentem finansowania inwestycji. Leasingobiorcą - korzystającym z przedmiotu leasingu - może zostać dowolny podmiot gospodarczy. Może to być m.in. osoba fizyczna prowadząca działalność, spółka cywilna, akcyjna czy też spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Jednym z podstawowych kryteriów formalnych, które podlega ocenie przy podejmowaniu decyzji o zawarciu umowy leasingowej, jest okres istnienia firmy. Dla przedsiębiorców, którzy stosunkowo niedawno rozpoczęli swoją działalność gospodarczą, leasing może okazać się jedyną formą finansowania. Dzieje się tak, ponieważ firmy leasingowe, inaczej niż banki, oferują swoje usługi przedsiębiorcom, którzy funkcjonują na rynku już od 3 do 6 miesięcy.

Kolejnym ważnym wyznacznikiem, branym pod uwagę przez firmy udzielające finansowania leasingiem, jest brak zadłużenia podmiotu gospodarczego wobec budżetu państwa (udokumentowane zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o braku zaległości) oraz brak zadłużenia przedsiębiorstwa w opłacaniu składek ZUS. By otrzymać pozytywną decyzję leasingodawcy, firma powinna terminowo opłacać wszelkie prawne należności.

Następnym istotnym elementem jest określenie zdolności kredytowej. Firmy leasingowe analizują zdolność spłaty zobowiązań leasingowych poprzez: analizę wyników finansowych przedsiębiorstwa, pozycji rynkowej, branży, doświadczenia, historii współpracy. Powyższe informacje pozyskiwane są z dokumentów rejestrowych i finansowych firmy, co pozwala na podjęcie decyzji o przyznaniu lub odmowie leasingu w bardzo krótkim czasie. 

Banki przed udzieleniem kredytu wnikliwie wyliczają zdolność kredytową przedsiębiorcy, co często jest procedurą długotrwałą i nie zawsze jest zwieńczone sukcesem. Warunkiem uzyskania  kredytu bankowego jest udokumentowanie efektywności ekonomicznej, słuszności inwestycji, przewidywanych zysków, amortyzacji gwarancji bankowych oraz dobrze przygotowanych kosztorysów, planów i innych kalkulacji. Istotny jest czas prowadzenia działalności - minimalny jest roczny okres, jednak przy wyższych kwotach zaangażowania może nie być wystarczający. Pod tym względem leasing wypada korzystniej - procedura udzielania jest mniej skomplikowana i przebiega szybciej.

Czy klientom korzystającym z oferty leasingu oferuje się jakieś warunki preferencyjne? Np. wakacje ratalne itp.?

Firmy leasingowe przygotowują dla swoich klientów różnego rodzaje promocje bądź oferują rozwiązania, które wspierają prowadzenie biznesu i zarządzanie płynnością firmy. Informacje o promocjach można znaleźć na stronach internetowych firm leasingowych.

Jedną z form wsparcia przedsiębiorców w zarządzaniu płynnością firmy jest dostępna na rynku usługa Leasingu Swobodnego. Jest to unikatowa usługa, którą w swoim port folio ma tylko EFL. Usługa Leasingu Swobodnego pozwala na samodzielne zarządzanie umową leasingową w celu dopasowania jej do bieżącej płynności finansowej firmy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przedsiębiorca ma możliwość szybkiej reakcji na sytuację na rynku, na którym funkcjonuje. Dodatkowo może wygodnie, bo za pośrednictwem panelu na stronie internetowej - Portal KlientEFL, lub wersji mobilnej portalu, zarządzać harmonogramem spłat, nie opuszczając siedziby firmy.

Swobodnie, czyli jak?

W ramach korzystania z usługi Leasingu Swobodnego klient może zmieniać wysokość miesięcznych zobowiązań wynikających z harmonogramu. W ciągu roku trwania umowy leasingowej może on dokonać 6 zmian - podwyższając lub obniżając wysokość miesięcznego czynszu. W ramach tych zmian ma on m.in. możliwość trzykrotnego zmniejszenia raty nawet do kwoty 1 PLN, przy czym nie mogą to być zmiany następujące bezpośrednio po sobie.

Pomówmy o rolnikach jako potencjalnych leasingobiorcach. Jaką formę finansowania najczęściej wybierają: leasing czy pożyczkę?

Klienci sektora Agro mogą skorzystać z bogatej oferty produktowej, wybierając leasing lub pożyczkę jako sposób finansowania swoich inwestycji.

Leasing jest narzędziem zapewniającym finansowanie zarówno nowego, jak i używanego sprzętu, przy niskim zaangażowaniu środków własnych i długim okresie finansowania (do 108 miesięcy na nowy sprzęt i do 72 miesięcy na sprzęt używany). Leasing operacyjny i finansowy dostępny jest w walutach: PLN i EUR. W leasingu operacyjnym raty oraz wpłata własna (czynsz inicjacyjny) stanowią w całości koszt uzyskania przychodu. Oferta EFL obejmuje finansowanie maszyn rolniczych, leśnych oraz maszyn przemysłu spożywczego.

Drugim, znacznie częściej wykorzystywanym instrumentem finansowym, jest pożyczka. Za pomocą pożyczki przedsiębiorcy rolni mogą sfinansować między innymi sprzęt rolniczy. Pożyczka jest udzielana klientowi, który automatycznie staje się właścicielem sprzętu – inaczej niż jest to w przypadku leasingu. Głównym powodem tak dużej popularności tego instrumentu jest możliwość skorzystania z rolniczych funduszy unijnych obsługiwanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – PROW.

W nowej perspektywie PROW łączna pula środków na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniesie 13 513 295 000 euro, z czego 8 598 280 814 euro będą to środki UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wyniesie wkład krajowy.

Aby ubiegać się o dofinansowanie pożyczką, wymagane było posiadanie przez rolnika podpisanej umowy o dofinansowanie inwestycji z Agencją Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego lub inną jednostką publiczną udzielającą środków unijnych w ramach projektu PROW 2014-2020. Warto zaznaczyć, że struktura pożyczki pozwala na wystawianie faktury bezpośrednio na pożyczkobiorcę, co skutkuje możliwością ubiegania się o jednorazowy zwrot poniesionych kosztów z ARiMR. Z tego względu rolnicy, którzy korzystają z dotacji, chętniej wybierają pożyczkę niż leasing jako narzędzie finansowania inwestycji. Niemniej finansowanie leasingiem jest również dopuszczalna formą w zakresie absorpcji funduszy unijnych.

Ogłoszenia i nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020 planowane są w II połowie 2015 roku, co dla firm leasingowych oznacza, że aktywność finansowa klientów z sektora Agro rozpocznie się w roku 2016.

Jak wygląda popularność leasingu rolnictwie w stosunku do innych gałęzi gospodarki?

Rynek  finansowania przez firmy leasingowe (leasing i pożyczka) maszyn rolniczych stanowi  już ok. 10% portfela branży i stale zwiększa swój udział.

Jest to więc segment perspektywiczny. Dlatego coraz więcej firm leasingowych przygotowuje specjalne oferty dedykowane przedsiębiorcom tego sektora. Firmy budują zespoły wykwalifikowanych doradców dedykowanych do obsługi przedsiębiorców rolnych.

Bankier.pl

Partnerem materiału jest EFL.

Źródło:
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (5)

dodaj komentarz
katarzynawas
(wiadomość usunięta przez moderatora)
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Powiązane: Leasing

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki