LUBAWA: Wpływ pozwu w związku z odstąpieniem od umowy przez zamawiającego

2019-06-14 18:09
publikacja
2019-06-14 18:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-14
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Wpływ pozwu w związku z odstąpieniem od umowy przez zamawiającego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r., 3/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r., 4/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. oraz 6/2019 z dnia 7 marca 2019 r., Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 r. otrzymał odpis pozwu złożonego przez Skarb Państwa (Powód), reprezentowany przez Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie (Zamawiający), zastępowany przez Prokuratorię Generalną RP, skierowany solidarnie przeciwko Emitentowi oraz podmiotowi trzeciemu, z którym w konsorcjum realizowana była Umowa (Konsorcjant, razem dalej Pozwani). Przedmiotowy pozew związany jest ze złożeniem przez Zmawiającego odstąpień od umowy dostawy nr 187/FIN/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. (Umowa) realizowanej we współpracy z Konsorcjantem (o których Emitent informował w raportach nr 1/2019, 3/2019, 4/2019 oraz 6/2019).

Powód wnosi o zasądzenie solidarnie od Pozwanych kwoty 6.924.424,86 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych (w tym: 6.329.456,00 tytułem zwrotu wynagrodzenia uiszczonego na rzecz Pozwanych oraz 594.968,86 zł tytułem kary umownej).

Emitent w dalszym ciągu stoi na stanowisku, że złożone oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy nr 187/FIN/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. są bezskuteczne, a co za tym idzie przedmiotowe powództwo oceniane jest jako bezzasadne. Zarząd LUBAWA S.A. podejmie odpowiednie działania prawne celem ochrony uzasadnionego interesu Spółki. Emitent nie wyklucza jednak ugodowego zakończenia postępowania.


Powyższa informacja stanowi aktualizację informacji spełniającej przesłanki art. 7 ust. 1 MAR. ze względu na potencjalny istotny jej wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

W razie rozstrzygnięcia powyższego sporu Emitent poinformuje o nim odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-14 Marcin Kubica Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki