REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

KRYNICKI RECYKLING S.A.: wyniki finansowe

2022-04-27 05:22
publikacja
2022-04-27 05:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
GRUPA_KREC_ocena_RN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GRUPA_KREC_Oswiadczenie_RN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GRUPA_KREC_oswiadczenie_Z_71_6.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GRUPA_KREC_oswiadczenie_Z_71_7.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GRUPA_KREC_spr_z_dzialalnosci_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GRUPA_KREC_spr_z_dzialalnosci_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
krc_2021-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
krc_2021-12-31_pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Krynicki_Recykling_2021_BSSF_MSSF_JZP_SzB_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Krynicki_Recykling_2021_BSSF_MSSF_JZP_SzB_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 124 857,88 97 946,41 27 276,44 21 891,38
II. Wynik na działalności operacyjnej 36 776,86 16 058,00 8 034,27 3 589,02
III. Wynik brutto 34 681,44 14 702,14 7 576,50 3 285,98
IV. Wynik netto 28 155,98 11 894,72 6 150,95 2 658,51
V. Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 968,47 21 491,28 10 260,73 4 803,38
VI. Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 521,10 -14 392,43 -3 216,76 -3 216,76
VII. Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej -31 056,00 -7 190,74 -6 784,49 -1 607,16
VIII. Aktywa razem 234 110,54 231 315,09 50 900,24 50 124,62
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 131 928,20 125 165,85 28 683,78 27 122,70
X. Zobowiązania długoterminowe 97 196,30 93 347,13 21 132,39 20 227,77
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 34 731,90 31 818,71 7 551,40 6 894,93
XII. Kapitał własny 102 182,35 106 149,24 22 216,45 23 001,92
XIII. Kapitał akcyjny 1 736,58 1 736,58 377,57 376,31
XIV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 17 365 800,00 17 365 800,00 17 365 800,00 17 365 800,00
XV. Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,62 0,68 0,35 0,15
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,88 6,11 1,28 1,32
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GRUPA_KREC_ocena_RN.xhtmlGRUPA_KREC_ocena_RN.xhtml GRUPA_KREC_ocena_RN
GRUPA_KREC_Oswiadczenie_RN.xhtmlGRUPA_KREC_Oswiadczenie_RN.xhtml GRUPA_KREC_Oswiadczenie_RN
GRUPA_KREC_oswiadczenie_Z_71_6.xhtmlGRUPA_KREC_oswiadczenie_Z_71_6.xhtml GRUPA_KREC_oswiadczenie_Z_71_6
GRUPA_KREC_oswiadczenie_Z_71_7.xhtmlGRUPA_KREC_oswiadczenie_Z_71_7.xhtml GRUPA_KREC_oswiadczenie_Z_71_7
GRUPA_KREC_spr_z_dzialalnosci_2021.xhtmlGRUPA_KREC_spr_z_dzialalnosci_2021.xhtml GRUPA_KREC_spr_z_dzialalnosci_2021
GRUPA_KREC_spr_z_dzialalnosci_2021.xhtml.xadesGRUPA_KREC_spr_z_dzialalnosci_2021.xhtml.xades GRUPA_KREC_spr_z_dzialalnosci_2021 - podpisy
krc_2021-12-31_pl.zipkrc_2021-12-31_pl.zip GRUPA_KREC_SSF 2021
krc_2021-12-31_pl.zip.xadeskrc_2021-12-31_pl.zip.xades GRUPA_KREC_SSF 2021 - podpisy
Krynicki_Recykling_2021_BSSF_MSSF_JZP_SzB_PL.xhtmlKrynicki_Recykling_2021_BSSF_MSSF_JZP_SzB_PL.xhtml GRUPA KREC Sprawozdanie z badania SSF HLB
Krynicki_Recykling_2021_BSSF_MSSF_JZP_SzB_PL.xhtml.xadesKrynicki_Recykling_2021_BSSF_MSSF_JZP_SzB_PL.xhtml.xades GRUPA KREC Sprawozdanie z badania SSF HLB - podpisy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki