REKLAMA

KRYNICA VITAMIN S.A.: Zawarcie aneksów do umów o złotowe kredyty inwestycyjne z ING Bank Śląski S.A.

2022-09-19 18:44
publikacja
2022-09-19 18:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-19
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umów o złotowe kredyty inwestycyjne z ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 września 2022 r. zawarł z ING Bank Śląski S.A. („Bank”) aneksy („Aneksy”) do wszystkich umów o złotowe kredyty inwestycyjne posiadane przez Spółkę w tym Banku tj.:
1. do Umowy o korporacyjny kredyt złotowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych z dnia 14 maja 2018 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2018,
2. do Umowy o korporacyjny kredyt złotowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych z dnia 25 kwietnia 2019 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2019,
3. do Umowy o korporacyjny kredyt złotowy na refinansowanie poniesionych przez Spółkę Klienta nakładów inwestycyjnych z dnia 22 sierpnia 2019 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2019,
4. do Umowy o kredyt złotowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych z dnia 13 maja 2020 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2020,
5. do Umowy o kredyt złotowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych z dnia 28 czerwca 2021 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2021.

W Aneksach postanowiono o dokonaniu konwersji kwot wymienionych kredytów ze złotych na euro oraz o zmianie ich oprocentowania. Ww. kredyty będą oprocentowane obecnie według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę EURIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku.

Po zawarciu Aneksów łączna wartość pozostającego do spłaty zadłużenia Spółki z tytułu wymienionych kredytów inwestycyjnych wynosi 3,7 mln euro.

Pozostałe podstawowe warunki ww. umów kredytowych nie uległy zmianie.

Przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu przewalutowania Zarząd Spółki wziął pod uwagę możliwość obniżenia kosztów obsługi zadłużenia ze względu na znaczny poziom przychodów ze sprzedaży realizowanych przez Spółkę w walucie euro, przy uwzględnieniu ryzyka wynikającego za zmienności kursu euro.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-19 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu Piotr Czachorowski
2022-09-19 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu Agnieszka Donica
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki