REKLAMA

KRYNICA VITAMIN S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe Krynica Vitamin S.A. za I półrocze 2021 r.

2021-08-20 15:21
publikacja
2021-08-20 15:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-20
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Szacunkowe wybrane dane finansowe Krynica Vitamin S.A. za I półrocze 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż wobec zakończenia wstępnego podsumowania wyników w ramach przygotowania sprawozdań finansowych za I półrocze 2021 r. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych wyników finansowych.

Wybrane szacunkowe dane finansowe Krynica Vitamin S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2021 r.:

- przychody netto ze sprzedaży: 202 517 tys. zł (wobec 263 845 tys. zł za I półrocze 2020 r. i 137 910 tys. zł za I półrocze 2019 r.),

- zysk z działalności operacyjnej: 5 261 tys. zł (wobec 67 577 tys. zł za I półrocze 2020 r. i 5 441 tys. zł za I półrocze 2019 r.),

- zysk brutto: 6 107 tys. zł (wobec 65 974 tys. zł za I półrocze 2020 r. i 4 775 tys. zł za I półrocze 2019 r.),

- zysk netto: 4 828 tys. zł (wobec 52 829 tys. zł za I półrocze 2020 r. i 3 852 tys. zł za I półrocze 2019 r.).

Na zmianę zaprezentowanych powyżej wyników finansowych w stosunku do I półrocza 2020 r. najistotniejszy wpływ miał fakt, iż w I półroczu 2021 r. wyniki zostały zrealizowane w zasadzie w całości w oparciu o sprzedaż podstawowych produktów Spółki jakimi są napoje i praktycznie brak było sprzedaży produktów chemicznych, w odróżnieniu od sytuacji z wiosny 2020 roku, kiedy to miało miejsce zrealizowanie przez Spółkę znaczącej sprzedaży płynu do dezynfekcji rąk w związku z pandemią COVID-19.

W ocenie Zarządu Spółki wyniki Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin nie będą odbiegały znacząco od wyników jednostkowych.

Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w raporcie okresowym Spółki za I półrocze 2021 r., którego publikację zaplanowano na dzień 25 sierpnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-20 PIOTR CZACHOROWSKI PREZES ZARZĄDU PIOTR CZACHOROWSKI
2021-08-20 AGNIESZKA DONICA WICEPREZES ZARZĄDU AGNIESZKA DONICA
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki