REKLAMA

KRUSZWICA: wyniki finansowe

2021-05-28 17:15
publikacja
2021-05-28 17:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZT_Kruszwica_SF_Q1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży produktów i towarów 932 694 784 094 203 997 178 353
II. Zysk / (strata) operacyjny 47 332 37 374 10 352 8 501
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 46 425 37 172 10 154 8 455
IV. Zysk / (strata) netto 36 910 30 258 8 073 6 883
V. Ilość akcji 22 986 949 22 986 949 22 986 949 22 986 949
VI. Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,61 1,32 0,35 0,30
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 246 939 186 301 54 010 42 377
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 615) (779) (1 447) (177)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (55 462) (10 352) (12 131) (2 355)
X. Przepływy pieniężne netto, razem 184 862 175 170 40 433 39 845
XI. na 31-03-2021 na 31-12-2020 na 31-03-2021 na 31-12-2020
XII. Aktywa trwałe 344 210 343 904 73 860 74 522
XIII. Aktywa obrotowe 909 644 867 879 195 190 188 064
XIV. Aktywa razem 1 253 854 1 211 783 269 050 262 586
XV. Zobowiązania długoterminowe 18 095 18 091 3 883 3 920
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 394 843 389 685 84 725 84 442
XVII. Kapitał własny 840 916 804 007 180 442 174 224
XVIII. Kapitał podstawowy 185 076 185 076 39 713 40 105
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XIX. Przychody ze sprzedaży produktów i towarów 932 694 784 094 203 997 178 353
XX. Zysk / (strata) operacyjny 47 317 37 333 10 349 8 492
XXI. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 46 410 36 878 10 151 8 388
XXII. Zysk / (strata) netto 36 896 29 996 8 070 6 823
XXIII. Ilość akcji (w szt.) 22 986 949 22 986 949 22 986 949 22 986 949
XXIV. Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,61 1,30 0,35 0,30
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 247 021 186 258 54 028 42 367
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 615) (1 115) (1 447) (254)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (55 464) (10 355) (12 131) (2 355)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 184 942 174 788 40 450 39 758
XXIX. na 31-03-2021 na 31-12-2020 na 31-03-2021 na 31-12-2020
XXX. Aktywa trwałe 372 559 372 251 79 943 80 665
XXXI. Aktywa obrotowe 839 500 797 665 180 139 172 849
XXXII. Aktywa razem 1 212 059 1 169 916 260 082 253 514
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 18 075 18 071 3 879 3 916
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 394 845 389 601 84 725 84 424
XXXV. Kapitał własny 799 139 762 244 171 478 165 174
XXXVI. Kapitał podstawowy 185 076 185 076 39 713 40 105
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ZT Kruszwica_SF_Q1_2021.pdfZT Kruszwica_SF_Q1_2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Sławomir Werbiński Członek Zarządu
2021-05-28 Tomasz Wika Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki