REKLAMA

KRUSZWICA: Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu giełdowego

2021-06-17 14:25
publikacja
2021-06-17 14:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
KRUSZWICA
Temat
Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu giełdowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku dotyczącego złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w trybie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuje, że w związku z doręczeniem w dniu 16 czerwca 2021 Spółce decyzji KNF z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia zgody na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW („Decyzja”), Spółka w dniu dzisiejszym złożyła do KNF oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy od Decyzji, w związku z czym, z dniem doręczenia KNF tego oświadczenia decyzja KNF stanie się ostateczna i prawomocna oraz podlegać będzie wykonaniu.

Ponadto, w dniu dzisiejszym Spółka złożyła wniosek do GPW o wykluczenie z obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do tego obrotu, tj. 16.946.549 akcji zwykłych Spółki na okaziciela, każda o wartości nominalnej 7,48 PLN, oznaczonych kodem ISIN: PLKRUSZ00016.

Zgodnie z Decyzją, wycofanie akcji z obrotu na GPW nastąpić ma z dniem 24 czerwca 2021 roku. Z tym dniem, Spółka utraci status spółki publicznej oraz przestanie podlegać obowiązkom wynikającym z Ustawy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-17 Wojciech Jachimczyk Prezes Zarządu
2021-06-17 Słwomir Werbiński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki